Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41243)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 24. Environmental Engineering iss. 2-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Technical Transactions iss. 24. Environmental Engineering iss. 2-Ś
typ: numer czasopisma
Adamowicz, Honorata; Popielski, Paweł
Analysis of changes in groundwater and soil conditions in a highly urbanized area due to deep building foundations
typ: artykuł
Biały, Mariusz; Skrzypiec, Szymon
Analysis of interaction of prefabricated reinforced concrete tunnel with subsoil
typ: artykuł
Dębska, Dominika ; Zając, Bogusław
Changes in the thermal expansion coefficient of concrete due to exposure to aggressive chemical environment
typ: artykuł
Gołębiowski, Tomisław
Introduction to numerical modeling of electromagnetic wave field on the example of georadar data recorded in river dike
typ: artykuł
Grodecki, Michał
Failure modes of gabion retaining walls
typ: artykuł
Grodecki, Michał
Numerical simulations of the heat flow in a concrete rod
typ: artykuł
Kacprzak, Grzegorz
Proposition of designing method for barrettes as a non-direct foundation of engineering construction
typ: artykuł
Kanty, Piotr ; Sternik, Krzysztof ; Kwiecień, Sławomir
Numerical analysis of consolidation of embankment subsoil reinforced with dynamic replacement stone columns
typ: artykuł
Pasierb, Bernadetta
Numerical evaluation of 2D electrical resistivity tomography for subsoil investigations
typ: artykuł
Popielski, Paweł ; Zaczek-Peplinska, Janina ; Bartnik, Ewa ; Kasprzak, Adam ; Smoliński, Błażej
Contemporary techniques of data acquisition for preparation of numerical models of hydrotechnical structures
typ: artykuł
Radzicki, Krzysztof
The concept of quasi-3D monitoring of seepage and erosion processes and deformations in dams and dikes, considering in particular linear measurement sensors
typ: artykuł
Twaróg, Bernard
Determination of characteristic flow values downstream of the Racibórz Reservoir using Monte Carlo methods based on copula functions
typ: artykuł
Urbański, Aleksander ; Michalski, Łukasz
Finite element analysis of lateral earth pressure on a lagging in soldier pile walls
typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Opyrchał, Leszek
Analysis of mechanical effects of low- and high-frequency temperature changes in a massive concrete dam
typ: artykuł
Zając, Bogusław
Laboratory testing of transient heat flow in concrete
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/