betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9793)
    Artykuły i Czasopisma (7104)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37823)
Inne bazy bibliograficzne (9027)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1846)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6298
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 20

Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Właściwości i produkcja tripolifosforanu sodu stosowanego w środkach czystości
Typ: artykuł
Błaszczyk-Pasteczka, Agata; Żukowski, Witold
Energetyczne wykorzystanie biogazu
Typ: artykuł
Jarosiński, Andrzej; Żelazny, Sylwester; Nowak, Anna K.
Warunki otrzymywania spoiwa gipsowego z produktu odpadowego pochodzącego z procesu pozyskiwania koncentratu cynku
Typ: artykuł
Jasiński, Radomir
Studia nad regioselektywnością [2+3] cykloaddycji C,C,N-trifenylonitronu z E-β-cyjanonitroetylenem
Typ: artykuł
Jasiński, Radomir; Mikulska, Maria; Celej, Katarzyna; Barański, Andrzej
Termodynamika cykloprzyłączenia nitroetylenu do Z-C-fenylo-N-arylonitronów w świetle obliczeń AM1 i AM1/COSMO***
Typ: artykuł
Jaśkowska, Jolanta; Kowalski, Piotr
Zastosowanie programu PASS w prognozowaniu aktywności farmakologicznej substancji organicznych
Typ: artykuł
Komorowicz, Tadeusz; Magiera, Janusz; Pacholarz, Marta; Papka, Luiza
Badania rozdziału emulsji olej-woda z zastosowaniem deemulgatorów
Typ: artykuł
Konopka, Michał; Kowalski, Zygmunt; Cholewa, Janusz; Bajcer, Tomasz
Baktofugacja i technika membranowa używana do redukcji poziomu mikroflory w plazmie krwi
Typ: artykuł
Kowalski, Zygmunt; Fela, Katarzyna; Klamecka, Anna; Cholewa, Janusz; Konopka, Michał
Otrzymywanie plazmy metodą wirowania krwi – charakterystyka procesu
Typ: artykuł
Kupiec, Krzysztof; Kubala, Agnieszka
Odwadnianie etanolu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej – równania bilansowe i zależności termodynamiczne
Typ: artykuł
Łatka, Dorota
Zachowanie się stopów NiAl w warunkach wysokotemperaturowego utleniania
Typ: artykuł
Michałowski, Tadeusz; Pietrzyk, Andrzej; Toporek, Marcin
Termodynamiczny opis rozpuszczania struwitu w roztworach wodnych (CO2 + KOH)
Typ: artykuł
Mitka, Katarzyna; Błażusiak, Magdalena
Synteza i właściwości farmakologiczne kwasów 5-[α-(1,3-diokso-2-indanylo)-arylo]-barbiturowych oraz 2-arylometylenoindano-1,3-dionów
Typ: artykuł
Skrzyńska, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Odwodornienie izobutanu do izobutenu w obecności ditlenku węgla na katalizatorze wanadowym naniesionym na węgiel aktywny
Typ: artykuł
Pabiś, Aleksander
GHS i jego rola w światowym obrocie chemikaliami
Typ: artykuł
Pagacz, Joanna; Pielichowski, Krzysztof
Modyfikacja krzemianów warstwowych do zastosowań w nanotechnologii
Typ: artykuł
Sobczak, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Materiały hydroksyapatytowe stosowane w implantologii
Typ: artykuł
Tyliszczak, Bożena; Pielichowski, Krzysztof
Charakterystyka matryc hydrożelowych – zastosowania biomedyczne superabsorbentów polimerowych
Typ: artykuł
Vogt, Otmar; Ogonowski, Jan; Litawa, Barbara
Wpływ sposobu preparatyki na aktywność układów La–Mg–O
Typ: artykuł
Wzorek, Zbigniew; Konopka, Michał
Nanosrebro – nowy środek bakteriobójczy
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/