Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41373)
Inne bazy bibliograficzne (14436)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1984)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7504)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Mikulska, Maria; Polewski, Daniel; Barański, Andrzej

Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu w świetle obliczeń B3LYP/6-31G

typ: artykuł

 

Wariant tytułu The thermodynamic aspects of [2+3] cycloaddition of 1-R-1-nitroethenes with Z-C,N-diphenylnitrone in the light of B3LYP/6-31G calculations
Data wydania 2011
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwo PK
Język polski

tematyka
Abstrakt Przeprowadzono termodynamiczną analizę reakcji [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu. Określono wpływ podstawnika w cząsteczce nitroalkenu, temperatury oraz polarności rozpuszczalnika na równowagę termodynamiczną w obrębie poszczególnych ścieżek reakcji.

The thermodynamic analysis of [2+3] cycloaddition of 1-R-1-nitroethenes to Z-C,N-diphenylonitrone were carried out. The influences of the substituent in the nitroalkenes, temperature and solvent polarity on thermodynamic equilibrium within the individual reaction pathways were qualified.
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]

zasób
Plik zasobu MikulskaM_TermodynamiczneAspekty.pdf
Format pdf
Licencja Licencja PK. Brak możliwości edycji i druku.
Prawo dostępu Zasób dostępny dla wszystkich
Liczba pobrań 947

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/