betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 22. Nauki Podstawowe z. 1-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 2081-2671
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12

Byszewski, Ludwik
Strong maximum principles for infinite implicite systems of parabolic functional-differential inequalities together with nonlocal inequalities with integrals
Typ: artykuł
Byszewski, Ludwik; Winiarska, Teresa
Integrodifferential evolution nonlocal problem for the first order equation
Typ: artykuł
Bujakiewicz-Korońska, Renata; Koroński, Jan
The principle of minimum entropy production for diffusion and heat transfer in open systems
Typ: artykuł
Nizioł, Józef; Piekarski, Zbigniew; Wójcik, Włodzimierz
Optymalizacja dynamiczna z odcinkowym sterowaniem
Typ: artykuł
Chajec, Wiesław
Obliczenia numeryczne zjawiska magnetokalorycznego dla związku Mn0,98Ti0,02As w oparciu o model Beana-Rodbella
Typ: artykuł
Osak, Andrzej; Piwowarczyk, Jacek
Studies of the dc and ac hopping electrical conductivity in ferroelectric Pb[(Fe1/3Sb2/3)xTiyZrz]O3
Typ: artykuł
Pokladko-Kowar, Monika; Gondek, Ewa; Danel, Andrzej
Ogniwa fotowoltaiczne na bazie organicznych materiałów
Typ: artykuł
Jaglarz, Janusz; Duraj, Ryszard
Goniometryczny pomiar funkcji BRDF dla powierzchni stałych
Typ: artykuł
Foryś, Anna; Foryś, Andrzej S.
Analiza układów nanomechanicznych w stanach rezonansowych ze względu na stateczność
Typ: artykuł
Kucwaj, Jan
Volume meshing using a coupled Delaunay triangulation with advancing front technique – mathematical foundation
Typ: artykuł
Płażek, Joanna; Podyma, Michał
Równoległe łamanie haseł metodą słownikową w środowiskach MPI, OPENMP i CUDA
Typ: artykuł
Jamroż, Lech; Raszka, Jerzy
Szeregowanie zadań cyklicznych z wykorzystaniem algorytmów priorytetowych
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/