Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 2. Electrical Engineering iss. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2016
ISSN 1897-6301
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Technical Transactions iss. 2. Electrical Engineering iss. 1-E
typ: numer czasopisma
Barna, Grażyna ; Lewandowski, Mirosław
Simulation model of wheel slip and slide protection systems for rail vehicles
typ: artykuł
Bartłomiejczyk, Mikołaj ; Jarzębowicz, Leszek
Energy savings by application of supercapacitor storage in trolleybus supplying station – analysis of experimental results
typ: artykuł
Czuchra, Wojciech ; Mysiński, Wojciech ; Woszczyna, Bartosz
Analysis of the use of transistors based on SiC technology in inverters in the context of electromagnetic compatibility
typ: artykuł
Czuchra, Wojciech ; Zając-Domański, Waldemar
Analysis of external sources of radiated electromagnetic disturbances at an open area test site for tram vehicles
typ: artykuł
Drapik, Sławomir ; Kaczmarczyk, Adrian ; Prusak, Janusz ; Woszczyna, Bartosz ; Markowski, Paweł
The character of load variability of tram traction substations that supplie lines with different specificity of traffic
typ: artykuł
Gocek, Andrzej ; Steczek, Marcin
Simulation studies of target braking accuracy of an underground train driven by an AC motor
typ: artykuł
Judek, Sławomir ; Kaczmarek, Paweł ; Michna, Michał ; Mizan, Mirosław ; Karwowski, Krzysztof ; Wilk, Andrzej
Mathematical modeling of the overhead contact line for the purpose of diagnostics of pantographs
typ: artykuł
Maciąg, Marek ; Siwiński, Stanisław ; Więcko, Rafał
Management of the innovation project in the area of design and implementation of microprocessor systems for the railways
typ: artykuł
Mielnik, Ryszard
Synthesis of controller for railway – level crossing devices using Petri nets and state machine
typ: artykuł
Mysiński, Wojciech ; Jakubas, Wiesław
Gate driver for SiC Mosfet transistors
typ: artykuł
Pawlik, Marek
Control command systems impact on the railway operational safety
typ: artykuł
Petruk, Oleg ; Szewczyk, Roman ; Winiarski, Wojciech ; Nowicki, Michał
Application of graphene and newly developed amorphous alloys in current transformers for railway applications
typ: artykuł
Szeląg, Adam
25 kV AC railway line within 3 kV DC infrastructure in Poland – analysis of operating conditions
typ: artykuł
Wieczorek, Maciej ; Lewandowski, Mirosław
Hybrid energy storage system for electric vehicles
typ: artykuł
Wróbel, Zofia
The risk of damages analysis of trolley wires and the railway traffic controlling devices due to lightning discharges
typ: artykuł
Zając-Domański, Waldemar ; Włodarczyk, Jakub ; Popczyk, Marek
Determination of harmonics in current of the power supply of undeground railway traction vehicle
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/