Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 4. Chemistry iss. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2016
ISSN 1897-6298
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Technical Transactions iss. 4. Chemistry iss. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Berkowicz, Gabriela ; Bradło, Dariusz ; Żukowski, Witold
Cenospheres as an innovative fluidised bed material
typ: artykuł
Djas, Małgorzata ; Henczka, Marek
Influence of mixing on the course of reactive extraction of citric acid using supercritical CO2
typ: artykuł
Gaca, Katarzyna Z.
A review : the influence of the catalyst on formation and properties of resorcinol-formaldehyde gels
typ: artykuł
Gwadera, Monika ; Larwa, Barbara ; Kupiec, Krzysztof
Modelling of heat conduction in the ground
typ: artykuł
Komorowicz, Tadeusz; Neupauer, Krzysztof ; Sabat, Katarzyna ; Głuszek, Aneta
Laboratory tests of photovoltaic modules formed of multicrystalline silicon cells
typ: artykuł
Kuc, Joanna ; Grochowalski, Adam ; Świergosz, Tomasz
Correlation of hexabromocyclododecane and content of fat in fish
typ: artykuł
Larwa, Barbara; Teper, Mikołaj ; Kupiec, Krzysztof
Horizontal ground heat exchangers – analytical solutions and numerical simulations
typ: artykuł
Malinowska, Magdalena ; Śliwa, Karolina ; Sikora, Elżbieta ; Ogonowski, Jan
Qualitative analysis of the main polyphenols contained in apple pomace extract
typ: artykuł
Marszałek, Marta ; Kowalski, Zygmunt ; Makara, Agnieszka
Application of pressure-driven membrane techniques for the recovery of water and fertilising components from pig slurry
typ: artykuł
Miastkowska, Małgorzata ; Sikora, Elżbieta ; Ogonowski, Jan
Nanoemulsions based on selected berry seed oils
typ: artykuł
Neupauer, Krzysztof ; Komorowicz, Tadeusz ; Kupiec, Krzysztof
Cooling of hot water with non-uniform initial temperature
typ: artykuł
Sienkiewicz, Anna ; Czub, Piotr
Synthesis and mechanical properties of novel epoxy-polyurethane materials based on modified soybean oil
typ: artykuł
Żaba, Adam ; Sovinska, Svitlana ; Kasprzyk, Wiktor ; Bogdał, Dariusz ; Matras-Postołek, Katarzyna
Zinc sulphide (ZnS) nanparticles for advanced application
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/