betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9793)
    Artykuły i Czasopisma (7104)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37823)
Inne bazy bibliograficzne (9027)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1846)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 4. Chemistry iss. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2016
ISSN 1897-6298
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Technical Transactions iss. 4. Chemistry iss. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Berkowicz, Gabriela ; Bradło, Dariusz ; Żukowski, Witold
Cenospheres as an innovative fluidised bed material
Typ: artykuł
Djas, Małgorzata ; Henczka, Marek
Influence of mixing on the course of reactive extraction of citric acid using supercritical CO2
Typ: artykuł
Gaca, Katarzyna Z.
A review : the influence of the catalyst on formation and properties of resorcinol-formaldehyde gels
Typ: artykuł
Gwadera, Monika ; Larwa, Barbara ; Kupiec, Krzysztof
Modelling of heat conduction in the ground
Typ: artykuł
Komorowicz, Tadeusz; Neupauer, Krzysztof ; Sabat, Katarzyna ; Głuszek, Aneta
Laboratory tests of photovoltaic modules formed of multicrystalline silicon cells
Typ: artykuł
Kuc, Joanna ; Grochowalski, Adam ; Świergosz, Tomasz
Correlation of hexabromocyclododecane and content of fat in fish
Typ: artykuł
Larwa, Barbara; Teper, Mikołaj ; Kupiec, Krzysztof
Horizontal ground heat exchangers – analytical solutions and numerical simulations
Typ: artykuł
Malinowska, Magdalena ; Śliwa, Karolina ; Sikora, Elżbieta ; Ogonowski, Jan
Qualitative analysis of the main polyphenols contained in apple pomace extract
Typ: artykuł
Marszałek, Marta ; Kowalski, Zygmunt ; Makara, Agnieszka
Application of pressure-driven membrane techniques for the recovery of water and fertilising components from pig slurry
Typ: artykuł
Miastkowska, Małgorzata ; Sikora, Elżbieta ; Ogonowski, Jan
Nanoemulsions based on selected berry seed oils
Typ: artykuł
Neupauer, Krzysztof ; Komorowicz, Tadeusz ; Kupiec, Krzysztof
Cooling of hot water with non-uniform initial temperature
Typ: artykuł
Sienkiewicz, Anna ; Czub, Piotr
Synthesis and mechanical properties of novel epoxy-polyurethane materials based on modified soybean oil
Typ: artykuł
Żaba, Adam ; Sovinska, Svitlana ; Kasprzyk, Wiktor ; Bogdał, Dariusz ; Matras-Postołek, Katarzyna
Zinc sulphide (ZnS) nanparticles for advanced application
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/