betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Otwarte zasoby wiedzy. Nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Kraków-Zakopane 15-17.06.2011

typ: zbiór materiałów konferencyjnych

  

Data wydania 2016
Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 20

Rachoń, Janusz
Problemy informacji naukowo-technicznej w Polsce. Koncepcja Centralnej Biblioteki Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Typ: fragment książki
Sapa, Remigiusz
Konflikty w obszarze pośredniczenia w komunikacji naukowej : interesy i ideologia
Typ: fragment książki
Marcinek, Marzena
Opinie naukowców na temat publikowania na zasadach open access w świetle badań realizowanych w ramach projektu Study of Open Access Publishing (SOAP)
Typ: fragment książki
Bednarek-Michalska, Bożena
Rola bibliotek naukowych we wdrażaniu rozwiązań otwartych Repozytorium Open Access – model dla uczelni
Typ: fragment książki
Barańska-Malinowska, Barbara; Knop, Urszula
Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy
Typ: fragment książki
Dobrzyńska-Lankosz, Ewa
Czasopisma szkół wyższych w wolnym dostępie
Typ: fragment książki
Szczepańska, Barbara
Europejskie tendencje w otwartości – przegląd strategii i programów
Typ: fragment książki
Studzińska-Jaksim, Paulina
Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych
Typ: fragment książki
Derfert-Wolf, Lidia
Międzynarodowe repozytorium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej E-LIS
Typ: fragment książki
Wałek, Anna
Biblioteka cyfrowa jako typ otwartego repozytorium (na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej)
Typ: fragment książki
Brzozowska, Aleksandra
Otwarte zasoby wiedzy na przykładzie łódzkich jednostek naukowych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Łódzkiego
Typ: fragment książki
Jakubiec, Anna; Pazdur, Marzena
CASPAR – długoterminowa archiwizacja obiektów cyfrowych
Typ: fragment książki
Andrukhiv, Andrzej; Sokil, Mariya; Tarasov, Dmytro
Rozwój Open Access na Ukrainie na przykładzie elektronicznego repozytorium Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”
Typ: fragment książki
Rychlik, Małgorzata; Karwasińska, Emilia
Polowanie na zasób – czyli strategia pozyskiwania dokumentów do repozytorium AMUR (Adam Mickiewicz University Repository)
Typ: fragment książki
Skubała, Elżbieta; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata
CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej
Typ: fragment książki
Górski, Marek M.; Juszczyk, Helena; Lipińska, Dorota; Pietrukowicz, Maria
Znaczenie Zintegrowanego Systemu Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych (SUW) w organizacji komunikacji naukowej na Politechnice Krakowskiej
Typ: fragment książki
Cieraszewska, Urszula
Bazy danych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – BazEkon i Dorobek
Typ: fragment książki
Pawłowska, Maria
Książkowa ewolucja czy biblioteczna rewolucja? Studium jednego przypadku
Typ: fragment książki
Feret, Błażej
Biblioteka hubem uczelni? : nowe czasy – nowe wyzwania
Typ: fragment książki
Prokopczuk, Wiktor
Українсько-польський аспект у діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Typ: fragment książki


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/