Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 45

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2016
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 45
typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława
Z relacji pomiędzy gotykiem i jego odwiecznymi filiacjami a stylem elżbietańskim w architekturze angielskiej
typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Gołda, Łukasz
Cerkiew w Nowym Bruśnie – próba rekonstrukcji, problematyka badawcza
typ: artykuł
Malik, Rafał
Mszana Dolna. Charakterystyka rozplanowania układu przestrzennego miasta lokacyjnego oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Sokal w okresie średniowiecza. Prolegomena do badań
typ: artykuł
Wasik, Bogusz; Wiewióra, Marcin
Próba rekonstrukcji układu przestrzennego zamku wysokiego (domu konwentu) w Kowalewie Pomorskim na podstawie źródeł historycznych i najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych
typ: artykuł
Wesołowski, Łukasz
Budowa stropu w kamienicy mieszkalnej metodą górniczą – studium przypadku
typ: artykuł
Miedziałowski, Czeslaw; Malesza, Jarosław; Szkobodziński, Marcin
Interakcja konstrukcji więźby dachowej z układem ścian i przypór w zabytkowym obiekcie sakralnym
typ: artykuł
Bertolini-Cestari, Clara; Invernizzi, Stefano; Marzi, Tanja ; Spano, Antonia
Numerical survey, analysis and assessment of past interventions on historical timber structures : the roof of Valentino Castle
typ: artykuł
Berežanskytė, Liucija; Campisi, Tiziana
The traditional sacral wooden construction in Lithuania between XVIII and XIX century
typ: artykuł
Rug, Wolfgan; Linke, Gunter
Study on the load bearing capacity and the load-deferral behavior of wooden composite beams with a teethed joint
typ: artykuł
Bednarz, Łukasz; Jasieńko, Jerzy; Kogut, Tomasz; Dominiak, Łukasz
Przydatność chmury punktów do inwentaryzacji zabytku na podstawie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie
typ: artykuł
Piwek, Aleksander
Prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska (1959–2016)
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/