betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 10. Mechanics iss. 3-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2016
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne


Technical Transactions iss. 10. Mechanics iss. 3-M
Typ: numer czasopisma
Antoszewski, Bogdan; Krzywicka, Monika; Tofil, Szymon
Laser surface texturing of titanium alloys for biomedical applications
Typ: artykuł
Ulewicz, Robert
Influence of selected technological factors on fatigue strength
Typ: artykuł
Szczotok, Agnieszka
Guidance and advice to image analysis applied in materials science
Typ: artykuł
Gądek-Moszczak, Aneta; Korzekwa, Joanna
Methods of correction of typical defects in the digital images on the example of SEM images of anodic oxide layers
Typ: artykuł
Kundera, Czesław; Kozior, Tomasz
Influence of printing parameters on the mechanical properties of polyamide in SLS technology
Typ: artykuł
Lipiński, Tomasz
Corrosion analysis of the X2CrNiMoN25-7-4 super duplex stainless steel
Typ: artykuł
Stasiak-Betlejewska, Renata
Innovative wooden energy efficient houses constructions
Typ: artykuł
Kiełbus, Anna; Gawłowski, Grzegorz
Quality tools of the innovative project in the planning phase analysed on a chosen example
Typ: artykuł
Radek, Norbert; Szczotok, Agnieszka
Heterogenous surfaces formed by high energy techniques
Typ: artykuł
Knop, Krzysztof; Mielczarek, Krzysztof
Significance of visual control types in automotive industry
Typ: artykuł
Karpisz, Dariusz
Design of manufacturing databases
Typ: artykuł
Radziszewska-Wolińska, Jolanta Maria
Fire properties of anticorrosion coatings for rolling stock
Typ: artykuł
Klimecka-Tatar, Dorota
Flow of technical information in the production process of prosthetic restorations
Typ: artykuł
Osocha, Przemysław
The effectiveness of e-learning in engineering education
Typ: artykuł
Gwoździk, Monika
Wear of working part of surgical drills
Typ: artykuł
Wrońska, Agata; Dudek, Agata
Formation of microstructure and properties of sintered steel through remelting of surface layer
Typ: artykuł
Jagusiak-Kocik, Marta
Use of overall equipment effectiveness indicator for analysis of work time of test bench
Typ: artykuł
Radomska, Klaudia ; Pawłowska, Grażyna; Klimecka-Tatar, Dorota
The effect of corrosion process on the surface topography of Nd‒Fe‒B type magnets bonded with biopolimer
Typ: artykuł
Niciejewska, Marta; Klimecka-Tatar, Dorota
Evaluation of static load in dentists’ work by means of OWAS method
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/