Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 8. Architecture iss. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2016
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 20


Technical Transactions iss. 8. Architecture iss. 2-A
typ: numer czasopisma
Samuels, Ivor
“Toward an Urban Design Manifesto” – revisited
typ: artykuł
Gzell, Sławomir
Urban design and the sense of the city
typ: artykuł
Roca, Estanislao; Martí, Miquel; Pesoa, Melisa
Contemporary urbanisation in China: an overview and the project for Shanghai
typ: artykuł
Cerasoli, Mario
Cities of the world, a world of suburbs. Transformations of ‘settlements rules’ and ‘forms of living’ in contemporary Latin America (among globalization, cars and television)
typ: artykuł
Kantarek, Anna Agata
The urban villa plot as a structural element of an urban block. Villa Urban Block
typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
The role and importance of small and medium-sized cities in the revitalisation of the Polish Carpathian region
typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Cracow of the future – will it be a city where everybody would like to live?
typ: artykuł
Racoń-Leja, Kinga
Trzech Wieszczów Avenue in Krakow – spatial reinterpretation in light of predicted transport changes
typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Memory of the city – layers of the city. Spanish examples
typ: artykuł
Malinowska-Petelenz, Beata
Temples of Europe and their cultural contexts
typ: artykuł
Rębielak, Janusz
Proposals for the application of space structures in the design of the main support structures of tall buildings
typ: artykuł
Vogt, Beata
Creating theoretical models of vaults with the use of AutoCAD software, on the example of barrel vaults
typ: artykuł
Hodor, Katarzyna; Sawicka, Małgorzata
The role of landscape architecture in the process of revitalising rural areas
typ: artykuł
Sawicka, Małgorzata
Municipal Parks in Bielsko-Biala – concepts and realisations from 1899 vs. today
typ: artykuł
Jonak, Marcin
A digital method for the generation of anamorphic images – visualised in conical reflective surfaces
typ: artykuł
Białobłocka, Karolina
Historical colour schemes of architecture: selected methods of presentation
typ: artykuł
Gadomska, Wiesława
Art and the city: the issue of the development of museums in the landscape of New York City
typ: artykuł
Dudkiewicz, Margot; Pogroszewska, Elżbieta; Durlak, Wojciech; Szmagara, Mariusz
The role of sculpture in shaping the style of garden objects
typ: artykuł
Witasiak, Katarzyna
The archetype of the labyrinth in the architecture of holocaust memorials
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/