betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 47

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2016
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 47
Typ: numer czasopisma
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Nowy Teatr Szekspirowski w Gdańsku
Typ: artykuł
Tołłoczko, Zdzisława
Non omnis moriar. Czyli o bieżącej kondycji neoklasycyzmu w architekturze współczesnej
Typ: artykuł
Borri, Antonio; Corradi, Marco; Castori, Giulio
Reinforcement of softwood beams using unglued composite laminates
Typ: artykuł
Wesołowski, Łukasz
Translokacja obiektów budowlanych w aspekcie przyczyn i możliwości stosowania
Typ: artykuł
Descamps, Thierry; Avez, Coralie; Carpentier, Olivier; Antczak, Emmanuel; Jeong, Gi Young
Historic timber roofs modelling: prosthesis and resin repairs
Typ: artykuł
Krupa, Michał
Krajobraz kulturowy Ziemi Nowotarskiej – wybrane zagadnienia
Typ: artykuł
Colla, Camilla
Verification of sonic tomography outcome through local testing of mechanical properties in historic timber beam
Typ: artykuł
Stożek, Łukasz
Kościół parafialny w Kasince Małej – zapomniane dzieło Jana Sasa-Zubrzyckiego
Typ: artykuł
Gaczoł, Andrzej
Możliwości i ograniczenia wojewódzkich konserwatorów zabytków w pierwszej połowie XX wieku (na przykładach z terenu obecnego województwa małopolskiego)
Typ: artykuł
Krukowiecka-Brzęczek, Anna
Katowicka Ligota. Historia rozwoju przestrzennego. Wstęp do badań
Typ: artykuł
Gocál, Jozef; Krušinský, Peter; Capková, Eva
Static analysis of historical trusses
Typ: artykuł
Mioduszewski, Paweł; Jasieńko, Jerzy; Nowak, Tomasz
Przekształcenia konstrukcji i przestrzeni dachowych założeń zabytkowych w świetle wykorzystania do nowych funkcji – na przykładzie dworu Sarny
Typ: artykuł
Deryło, Przemysław
Wymiana stropów
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/