Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 15. Mechanics iss. 5-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2016
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12


Technical Transactions iss. 15. Mechanics iss. 5-M
typ: numer czasopisma
Behari, Niresh; Noga, Marcin
Vibration transmissibility behaviour of simple biodynamic models used in vehicle seat design
typ: artykuł
Gawlik, Artur; Sobczyk, Andrzej; Walczak, Paweł
Hydraulic hybrid vehicle with energy recuperation
typ: artykuł
Hebdowska-Krupa, Maria; Łach, Michał; Mikuła, Janusz
Volcanic tuff as an inhibitor of corrosion in aqueous environment
typ: artykuł
Huścio, Tomasz; Trochimczuk, Roman
Rope-free multi-cabin elevator system for vertical and horizontal transport and simultaneous integration of movement in two directions
typ: artykuł
Kozień, Marek S.; Smolarski, Dariusz
Application of the direct spectral method to cycle identification for multiaxial stress in fatigue analysis
typ: artykuł
Krenich, Stanisław
Calculating geometric parameters for industrial robot gripper mechanism according to the assumed functional characteristics
typ: artykuł
Miodowska, Justyna; Kromka-Szydek, Magdalena; Bielski, Jan; Jędrusik-Pawłowska, Magdalena
Numerical analysis of the mandibular reconstruction with the use of autogenous bone graft and dental implants
typ: artykuł
Olszak, Artur; Ziąbska, Elżbieta; Osowski, Karol; Kęsy, Andrzej; Kęsy, Zbigniew
Durability of hydraulic clutches filled with electrorheological fluids
typ: artykuł
Słodki, Bogdan
Build Up Edge phenomenon and chip forms in Inconel 625 alloy longitudinal turning – case study
typ: artykuł
Ślusarczyk, Łukasz; Nowak, Agata
Infrared camera application in creation of the diagnostic method for deep vein thrombosis in the distal parts of the body
typ: artykuł
Wiśniewska, Anna; Liber-Kneć, Aneta
Influence of a skin tissue anisotropy on mechanical hysteresis
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/