Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Vol. 5

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2017
ISSN 0011-4561
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions 2017
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne


Technical Transactions. Vol. 5
typ: numer czasopisma
Kuśnierz, Kazimierz ; Kuśnierz-Krupa, Dominika ; Krupa, Michał
Comments to the history of spatial development of Wiślica in the Middle Ages
typ: artykuł
Drozd, Wojciech
Identifying and profiling the patterns of construction accidents using affinity analysis
typ: artykuł
Ostrowski, Krzysztof
The influence of coarse aggregate shape on the properties of high-performance, self-compacting concrete
typ: artykuł
Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof ; Wieczorek, Damian
Quantification of the risk addition in life cycle cost of a building object
typ: artykuł
Połoński, Mieczysław ; Kowalski, Jan
The identification of hazards concerning the character of construction works on railway sites in Poland
typ: artykuł
Przywara, Daniel ; Rak, Adam
The time-cost analysis of schedule monitoring using the earned value method
typ: artykuł
Rosłon, Jerzy
The multi-mode, resource-constrained project scheduling problem in construction: state of art review and research challenges
typ: artykuł
Zabawa, Piotr
Notions of context-driven meta-modeling (CDMM)
typ: artykuł
Polus, Michał ; Anielak, Anna M.
The use of Archaea in the bioaugmentation of activated sludge as a method for the biological removal of nitrogen compounds
typ: artykuł
Zakarczemny, Maciej
One some cancellation algorithms II
typ: artykuł
Dziechciowski, Zygmunt ; Kozłowski, Igor
Determination of minor loss coefficients of air by-pass brake used in pneumatic tube systems
typ: artykuł
Kalini, Evgeniy ; Ershov, Sergey
Cell modeling of mass transfer in a dewatering process of fiber materials by distributed pressure
typ: artykuł
Kamieński, Jerzy ; Spytkowski, Stanisław
Gas dispersion and solid suspension in liquid by independently driven impellers
typ: artykuł
Krawczyk, Janusz ; Wawszczak, Łukasz
Environmental interaction assessment of voc’s emission under emergency work of IPPC installation
typ: artykuł
Niezgoda-Żelasko, Beata
Enhancement of the boiling process of refrigerants with high temperature glide and low GWP
typ: artykuł
Nikiforova, Tatiana ; Natareevv, Sergey ; Kozlov, Vladimir
Specific features of sorption kinetics of heavy metal ions with polysaccharide materials from aqueous media
typ: artykuł
Pater, Sebastian ; Ciesielczyk, Włodzimierz
Real and theoretical energy efficiency of vapour compression heat pumps
typ: artykuł
Pawlita-Posmyk, Monika ; Wzorek, Małgorzata
Domestic sewage treatment plant or ecological septic tank
typ: artykuł
Postnikova, Irina ; Blinichev, Valerian
System approach to calculating processes in the apparatus of combined action
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/