betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 15. Środowisko z. 2-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6336
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18

Bernat, Katarzyna; Zielińska, Magdalena; Wojnowska-Baryła, Irena; Łata, Aleksandra
Zmiany aktywności dehydrogenaz osadu czynnego w reaktorze okresowym ze stałym napowietrzaniem
Typ: artykuł
Bodziony, Marek; Baziak, Beata
Skutki deszczy nawalnych na przykładzie powodzi w zlewni rzeki Wielkiej Puszczy w latach 1997 i 2005
Typ: artykuł
Budziło, Barbara; Polok-Kowalska, Aleksandra
Dwuparametryczna ocena niezawodności funkcjonowania podsystemu dostawy wody dla miasta Limanowa
Typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.
Hierarchiczny regulator rozmyty sterujący przejściem fali powodziowej przez zbiornik retencyjny. Część II. Symulacja
Typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.
Hierarchiczny regulator rozmyty sterujący przejściem fali powodziowej przez zbiornik retencyjny. Część III. Zbiornik Dobczyce
Typ: artykuł
Frybes, Andrzej
Interpretacja badań polowych zagęszczenia obwałowań wykonanych z osadów pochodzenia hutniczego
Typ: artykuł
Godyń, Izabela
Analiza i prognoza wodochłonności sektorów gospodarki z zastosowaniem wnioskowania rozmytego
Typ: artykuł
Hachaj, Paweł S.
Modelowanie pola prędkości wody w zbiorniku Dobczyckim – budowa siatki obliczeniowej i wstępne wyniki
Typ: artykuł
Hebda-Małocha, Anna
Badanie wpływu czynników fizjograficznych zlewni i synoptycznych na przestrzenny rozkład opadu
Typ: artykuł
Małocha, Michał; Hebda-Małocha, Anna
Gospodarcza rola Młynówki Królewskiej w Krakowie i jej wpływ na obecne zagospodarowanie miasta
Typ: artykuł
Kisiel, Adam; Dobosz, Klaudia
Ocena dokładności formuł matematycznych opracowanych na podstawie wykresów stanowiących wyniki empirycznych badań wypadów przeprowadzonych przez USBR
Typ: artykuł
Kulikowska, Dorota
Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem metody osadu czynnego oraz adsorpcji na węglu aktywnym
Typ: artykuł
Nering, Konrad
Wybrane przykłady zastosowań systemu nawigacji GPS
Typ: artykuł
Płoskonka, Robert; Knapik, Krzysztof
Metodyka, algorytmy i badania modelowe wpływu lokalizacji zbiornikowych rezerw wody na niezawodność funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę
Typ: artykuł
Skrzyniowska, Dorota; Sikorska-Bączek, Renata
Czynniki ziębnicze naturalne jako proekologiczne w instalacjach klimatyzacyjnych inżynierii środowiska
Typ: artykuł
Twaróg, Bernard
Zastosowanie metody Monte Carlo do generowania hydrogramu fali powodziowej z wykorzystaniem funkcji Copula
Typ: artykuł
Zapał, Andrzej; Ratomski, Jerzy
Geotechniczna ocena przydatności odpadów kopalnianych w hydrotechnicznym budownictwie ziemnym
Typ: artykuł
Zielina, Leszek; Mroczek, Jacek
Zastosowanie ręcznych odbiorników nawigacyjnych GPS w pracach geologicznych
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/