betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10208)
    Artykuły i Czasopisma (7377)
    Publikacje książkowe (708)
    Materiały konferencyjne (205)
    Prace dyplomowe (1881)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (15)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39287)
Inne bazy bibliograficzne (14076)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7188)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1942)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Katalogi wystaw Muzeum PK

typ: seria wydawnicza

  

Kolekcja
Materiały informacyjne PKElementy tej kolekcji: 3


Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej : katalog wystawy
typ: książka

Wizerunki Tadeusza Kościuszki na kartach pocztowych : katalog wystawy
typ: książka

Rysunki Tadeusza Kościuszki : katalog wystawy
typ: książka


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/