betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9793)
    Artykuły i Czasopisma (7104)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37816)
Inne bazy bibliograficzne (9027)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1846)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 49

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2017
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 49
Typ: numer czasopisma
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Podsumowanie ogólnopolskiej konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury polskiej II połowy XX wieku” Warszawa 16–17 XI 2016
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Posłowie do Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki II połowy XX wieku”
Typ: artykuł
Ciarkowski, Błażej
Architektura wypoczynkowa w służbie polityki – kłopotliwe dziedzictwo ośrodków wypoczynkowych z czasów Polski Ludowej
Typ: artykuł
Gil-Mastalerczyk, Joanna
Dziedzictwo architektury sakralnej Kielc drugiej połowy XX wieku
Typ: artykuł
Lewicki, Jakub
Ocena wartości zabytków epoki modernizmu. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Typ: artykuł
Korpała, Małgorzata
Ochrona substancji czy formy w zabytkach epoki modernizmu
Typ: artykuł
Kozłowska, Izabela; Rek-Lipczyńska, Agnieszka
Ochrona architektonicznych dóbr kultury współczesnej na terenie Pomorza Zachodniego
Typ: artykuł
Kulig, Anna
Autentyzm dzieł architektury XX wieku – chroniony czy zagrożony?
Typ: artykuł
Motak, Maciej
Ochrona architektury Krakowa z lat 80. i 90. XX wieku
Typ: artykuł
Rudnicka-Bogusz, Marta
Architektura modernizmu w projektach pracowników Wydziału Architektury PWr. Wizje a realizacja i utrzymanie
Typ: artykuł
Myczkowski, Zbigniew; Siwek, Andrzej
Park Kulturowy Nowej Huty – nowa formuła ochrony urbanistyki i architektury 2. połowy XX wieku
Typ: artykuł
Siwek, Andrzej
Reprezentatywne czy wyjątkowe – dylematy ochrony dziedzictwa 2. połowy XX wieku
Typ: artykuł
Świt-Jankowska, Barbara
Ochrona dziedzictwa architektonicznego jako element edukacji wczesnoszkolnej
Typ: artykuł
Bal, Wojciech
Architektura modernistyczna Szczecina lat 60. i 70. w idei i realizacji
Typ: artykuł
Komorowski, Waldemar
Ochrona dziedzictwa urbanistyki i architektury Nowej Huty z lat 1949–1959
Typ: artykuł
Gaczoł, Andrzej
Kryteria dotyczące wpisu obiektów architektonicznych z drugiej połowy XX wieku do rejestru zabytków. Teoria i praktyka
Typ: artykuł
Majczyk, Joanna; Tomaszewicz, Agnieszka
Tuż po realizmie socjalistycznym. Architektura i urbanistyka Wrocławia z przełomu lat 50. i 60. XX wieku
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/