Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 50

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2017
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 50
typ: numer czasopisma
Chałupski, Adam
Hutong. Próby konserwacji w wirach ewolucji Pekinu
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Lorsch – dziedzictwo Karolingów. Wstęp do badań nad dziedzictwem kulturowym miasta
typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Adaptacje zabytkowych struktur dla nowych potrzeb – część 1 – wybrane przykłady z Madrytu
typ: artykuł
Karmowski, Jacek
Wybrane aspekty metodologiczne dokumentacji zabytków podczas nowych archeologicznych badań powierzchniowych przeprowadzonych przez Uniwersytet Jagiellońskiw Krakowie w regionie miasta At-Tafi la (Jordania)
typ: artykuł
Wesołowski, Łukasz
Innowacyjne rozwiązania projektowe elewacji nowych budynków w historycznych pierzejach miast – wybrane przykłady
typ: artykuł
Malik, Rafał
Grybów. Charakterystyka rozplanowania miasta lokacyjnego w oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej
typ: artykuł
Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz
Preliminaria do nowego symbolizmu w architekturze zaawansowanego postmodernizmu
typ: artykuł
El Din, Shahira Sharaf; Ragheb, Ghada
Strengthening Alexandria Urban Fabric by planning urbanism’s walkable area
typ: artykuł
Cechini, Klaudia
Wśród kamienic mieszczańskich Krakowa
typ: artykuł
Jurkiewicz, Ryszard
Elektroniczne osuszanie murów. 30 lat doświadczeń w Polsce
typ: artykuł
Werner, Barbara M.
Ogrody historyczne Europy – wartości do zachowania – kultura, natura, dziedzictwo
typ: artykuł
Gromnicki, Jan
Profesor Andrzej Żaki (1924–2017)
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/