Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40924)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2017, Volume 1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2017
ISSN 2544-0853
Kolekcja
Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2017
Przestrzeń Urbanistyka Architektura / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne


Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2017, Volume 1
typ: numer czasopisma
Czarny-Piotrowska, Joanna; Zapała, Magdalena; Tyc, Grzegorz
Aleja 29 Listopada w Krakowie
typ: artykuł
Dulińska, Barbara; Łukasik, Marta
Koncepcja redefinicji alei 29 Listopada i kształtowania przestrzeni publicznej w jej rejonie
typ: artykuł
Fiuk, Piotr
Przywrócenie środowiska miejskiego w Szczecinie. Podzamcze – odbudowa nadwodnej „dzielnicy” staromiejskiej
typ: artykuł
Hawrylak, Maciej
Miasto jako kreator postępu – na przykładzie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu (Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury 2016)
typ: artykuł
Huebner, Jarosław
Spekulacje głównym powodem wzrostu wartości nieruchomości
typ: artykuł
Kantarek, Anna Agata; Niemiec, Iwona
Nowy Sącz. Rekreacyjne przedpole miasta u zbiegu rzek
typ: artykuł
Kozłowska, Izabela; Rek-Lipczyńska, Agnieszka
Modele rewitalizacji XIX-wiecznych obszarów miejskich na przykładzie Szczecina
typ: artykuł
Maciejewski, Wojciech F.
Od fizycznej bariery do integratora miasta
typ: artykuł
Raczyńska-Mąkowska, Ewa
Wzornictwo UTP – dydaktyka utylitarna. Doświadczenia i szanse dla miasta i biznesu
typ: artykuł
Schneider-Skalska, Grażyna
Akupunktura urbanistyczna na przykładzie projektów dla Nowego Sącza
typ: artykuł
Szewczenko, Anna
Srebrna gospodarka jako impuls w rozwoju przestrzennym i społecznym miasta
typ: artykuł
Bednarz, Martyna
Solarcity i Gasometer Simmering: integralne kształtowanie środowiska mieszkaniowego – przykłady austriackie
typ: artykuł
Cechini, Klaudia
Zmienność postrzegania bryły dachu w zależności od odziaływania różnych czynników zewnętrznych
typ: artykuł
Wrana, Jan; Fitta-Spelina, Agnieszka
Razem dla spójnego miasta. Zjawisko synergii na przykładzie współpracy Politechniki Lubelskiej i Urzędu Miasta Zaklikowa
typ: artykuł
Złowodzki, Maciej
Funkcja miejsc pracy w rozwoju i dobrobycie miast okresu globalizacji
typ: artykuł
Baster, Przemysław
Materiały i formy zastosowane w procesie rewaloryzacji słynnych polskich uzdrowisk
typ: artykuł
Kimic, Kinga
Innowacyjne nawierzchnie wodoprzepuszczalne – możliwości zastosowania w historycznych ogrodach i parkach publicznych
typ: artykuł
Krempa, Agnieszka; Wolnik, Monika; Zawilińska, Magdalena; Waszczyszyn, Elżbieta
Ochrona historycznej architektury obronnej w stanie ruiny
typ: artykuł
Świątek, Leszek
Akwakultura Miejska – model integracji kapitału i wiedzy w przestrzeni komunalnej – Natura 4.0
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/