betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 5. Elektrotechnika z. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6301
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 19

Bartosik, Marek; Lasota, Ryszard; Wójcik, Franciszek
Synchronizowany wyłącznik próżniowy SWT dla kolei dużych szybkości
Typ: artykuł
Czuchra, Wojciech; Zając, Waldemar
Zaburzenia elektromagnetyczne przewodzone w laboratoryjnych napędach przekształtnikowych
Typ: artykuł
Dudek, Roman; Żuchowicz, Marek
Układ sterowania elektrycznej lokomotywy kopalnianej z inteligentnymi modułami mocy
Typ: artykuł
Giziński, Paweł; Giziński, Zygmunt
Kondensatorowy zasobnik energii dla pojazdów trakcji elektrycznej
Typ: artykuł
Gmurczyk, Emil; Kundera, Andrzej; Niewiadomski, Andrzej; Płatek, Tadeusz
Nowoczesne asynchroniczne napędy trakcyjne w technologii IGBT
Typ: artykuł
Jakubas, Wiesław
Badania symulacyjne oddziaływania osi taboru kolejowego na elektroniczne obwody nakładane
Typ: artykuł
Judek, Sławomir; Karwowski, Krzysztof
Analiza systemu przekazywania energii elektrycznej na drodze indukcyjnej przy dużej szczelinie powietrznej i wysokiej częstotliwości
Typ: artykuł
Kaniewski, Marek; Rojek, Artur; Knych, Tadeusz; Mamala, Andrzej
Badania nowych sieci trakcyjnych YC120-2CS150 i YC150-2CS150
Typ: artykuł
Korzycki, Eugeniusz; Mazurek, Piotr; Świątek, Henryk; Zymmer, Krzysztof
Uwarunkowania i zalety stosowania w trakcji elektrycznej 18- i 24-pulsowych zespołów prostownikowych
Typ: artykuł
Kosiorowski, Stanisław; Stobiecki, Andrzej
Wpływ parametrów systemu zasilania na stabilność impulsowego układu sterowania lokomotyw kopalnianych
Typ: artykuł
Lewandowski, Mirosław
Metoda obliczenia harmonicznych napięcia wyjściowego falownika za pomocą funkcji Bessela
Typ: artykuł
Olczykowski, Zbigniew
Wpływ dynamicznych zmian obciążenia trakcyjnego na parametry jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających podstacje
Typ: artykuł
Rojek, Artur; Majewski, Wiesław; Kaniewski, Marek; Knych, Tadeusz
Obciążalność prądowa górnej sieci trakcyjnej
Typ: artykuł
Sikora, Andrzej; Kulesz, Barbara
Wielofazowe transformatory prostownikowe podstacji trakcyjnych
Typ: artykuł
Skarpetowski, Grzegorz
Harmoniczne trójfazowego przekształtnika trakcyjnego i ich wpływ na sieć oraz na punkt pracy silnika
Typ: artykuł
Solarek, Tadeusz J.
Wpływ parametrów urządzeń przejmujących nadmiarową energię rekuperacji na efekty energetyczne hamowania odzyskowego
Typ: artykuł
Szczepanik, Jerzy
The decrease of voltage drops in DC traction power supply using STATCOM devices
Typ: artykuł
Mierzejewski, Leszek; Szeląg, Adam
Problemy zasilania linii kolejowych dużych prędkości jazdy
Typ: artykuł
Szymański, Zygmunt
Sterowanie wielopoziomowe układu napędowego trakcyjnego pojazdu kołowego z napędem elektrycznym lub hybrydowym
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/