Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 3-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6328
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 29
12
następne

Ciężobka, Marek
Conversion of raster images into vector graphics
typ: artykuł
Czyżewski, Tadeusz
Analysis of air flow into carburettor throat of motor-bicycle engine
typ: artykuł
Domagała, Mariusz
CFD analysis of pilot operated relief valve
typ: artykuł
Dikha, Alexandr; Chumakov, Alexandr
Modelling and forecasting of wear resistance of friction units of machines with lubricants
typ: artykuł
Dwornicka, Renata; Pietraszek, Jacek
Simulation based determination of sample required size for estimation of returnable package distribution with assumed estimation maximum error
typ: artykuł
Fabiś, Joanna
Computer-aided failure analysis during product design
typ: artykuł
Filipowska, Renata
Optimization of ski jumping inrun profile
typ: artykuł
Filo, Grzegorz
Developing of software for carrying out research in the area of hydraulic control systems
typ: artykuł
Goroshko, Andrii
Nondestructive control and diagnosing of technical state of manufactured articles by acoustic emission method
typ: artykuł
Gromala, Przemysław
Utilization of modern engineering tools for designing directional control valve
typ: artykuł
Jagiełło, Adam; Trzaska, Jacek; Dobrzański, Leszek A.
Computer software for modelling CCT diagrams
typ: artykuł
Hawryluk, Michał
Optimization of heavy loaded railway car
typ: artykuł
Kot, Łukasz
Analysis of computer tomograph selected parameters in terms of shape reproduction
typ: artykuł
Kot, Paweł
Computer aided design of plastic components used in automobile industry
typ: artykuł
Koziak, Laura
Informatics in the service of visually disabled children
typ: artykuł
Krawczyk, Mariusz
Digital marking and hiding of information in CAD systems
typ: artykuł
Kravchuk, Olga
To the question of vector field canonic reper in four-dimensional equiaffine space
typ: artykuł
Kwolek, Magdalena
Development of artificial neural network based speech synthesis for the polish language
typ: artykuł
Łapsa, Jakub
Intelligent picture recognition system as a bitmap and conversion into vectorial drawings
typ: artykuł
NÆss, Øystein Djuvik N; Ytredal, Hilde
Mobile wind turbine
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/