Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2016

typ: zbiór książek

  

Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 8


A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 8 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 8
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 7 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 7
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 6 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 6
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 5 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 5
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 4 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 4
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 3 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 3
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 2 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 2
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 1 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 1
typ: zbiór rozdziałów


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/