Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : transmutations of concrete : monograph. Vol. 1 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : transmutacje betonu : monografia. Vol. 1

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2017
ISBN 978-83-7242-958-2
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2017
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 12

Kozłowski, Dariusz
Concrete and the masters of the transmutation of matter
typ: fragment książki
Stożek, Joanna
A concrete cuboid – philosophical egg of the dead
typ: fragment książki
Kozłowski, Tomasz
Does architectural concrete need a definition?
typ: fragment książki
Bardzińska-Bonenberg, Teresa
Frank Lloyd Wright – concrete in a Maestro’s hands
typ: fragment książki
Malacarne, Gino
Construction and character, the architecture of Auguste Perret
typ: fragment książki
Dal Fabbro, Armando
Architecture as total structure
typ: fragment książki
Gzell, Sławomir
The Bauma paving block
typ: fragment książki
Pratelli, Alberto
From common to special: a matter of design and craftsmanship
typ: fragment książki
Fein, Raimund
Danced with concrete – the art of Eduardo Torroja
typ: fragment książki
Hecker, Zvi
Reinventing Roman concrete to surpass Gothic Cathedrals
typ: fragment książki
Monestiroli, Antonio
Architecture and its teaching
typ: fragment książki
Pawlicki, Bonawentura Maciej
The art of construtions. Wood – stone – iron – concrete – structural concrete
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/