Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41243)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : transmutations of concrete : monograph. Vol. 6 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : transmutacje betonu : monografia. Vol. 6

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2017
ISBN 978-83-7242-963-6
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2017
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 10

Ciepłucha, Wojciech
Dwelling in concrete
typ: fragment książki
Giza, Bartłomiej
Brutalist concrete
typ: fragment książki
Janik, Anna Maria
The phenomenon of concrete
typ: fragment książki
Janicka-Świerguła, Katarzyna
A powder which produces astonishing results – the thenomenon of Roman constructions persistence
typ: fragment książki
Kozłowska, Wioletta
From concrete bunkers to The Bunker of Art – from ready-made to the work of art
typ: fragment książki
Ryś, Anna
Transmutations of concrete as the artistic element of contemporary utility architecture
typ: fragment książki
Skoczylas, Robert
Japanese concrete / 日本のコンクリート
typ: fragment książki
Świt-Jankowska, Barbara
Concrete backyards – transmutations of concrete in the areas for the youngest
typ: fragment książki
Tyc, Grzegorz
Post-avant-garde synthesis of architecture and art
typ: fragment książki
Wojtkun, Grzegorz
The beginnings of the stylistic avant-garde in housing architecture and „the building concrete”
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/