betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9793)
    Artykuły i Czasopisma (7104)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37816)
Inne bazy bibliograficzne (9027)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1846)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2017, Volume 2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2017
ISSN 2544-0853
Kolekcja
Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2017
Przestrzeń Urbanistyka Architektura / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 26
12
następne


Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2017, Volume 2
Typ: numer czasopisma
Celewicz, Piotr
Wybrane zagadnienia dobrych praktyk współpracy środowiska architektów z władzami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi
Typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Uczelnia jako partner dla władz samorządowych i otoczenia gospodarczego w regionie
Typ: artykuł
Haupt, Patrycja; Mochocka, Sylwia; Wijas, Małgorzata
Inicjatywy mieszkańców realizowane dzięki współpracy pomiędzy samorządem, uczelnią a środowiskiem gospodarczym – doświadczenia i szanse
Typ: artykuł
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Rola współpracy uczelnia–samorząd w aktywizacji przestrzeni miejskich
Typ: artykuł
Jania, Michał
Struktura urbanistyczna Smart City
Typ: artykuł
Kusińska, Elżbieta
Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności
Typ: artykuł
Łękawski, Filip
Rewitalizacja terenów pomilitarnych jako nowy wymiar współczesnego sensu miasta. Analiza przypadku Twierdzy Ehrenbreitstein w Koblencji
Typ: artykuł
Mrowiec, Piotr; Pavliuc, Tatiana
Cracow functional corridors as a possibility for the revitalization of the urban rail-related areas
Typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Modele i efekty współpracy „aktorów“ współtworzących krajobraz współczesnego miasta, na przykładzie działalności Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Typ: artykuł
Stachura, Ewa
Obszary współpracy między uczelnią, biznesem a samorządem w zakresie przekształceń przestrzeni zurbanizowanej
Typ: artykuł
Wijas, Małgorzata; Mochocka, Sylwia; Haupt, Patrycja
Nowy pierwiastek w modelu współpracy fundacja – samorząd – człowiek – biznes
Typ: artykuł
Broniewicz, Piotr
Kreowanie marki za pomocą architektury
Typ: artykuł
Butelski, Kazimierz; Kozień-Woźniak, Magdalena; Łukasik, Marta
Architektura jako narzędzie rozwiązywania wybranych problemów społecznych – na przykładzie Leżajska, Niepołomic i Wieliczki
Typ: artykuł
Ludwin, Krzysztof
Kolorystyka obiektów architektonicznych i aspekty prawne z tym związane
Typ: artykuł
Petelenz, Małgorzata
U progu biznesu – All seasons hotel – Koncepcja dla firmy Wiśniowski
Typ: artykuł
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Kształtowanie środowiska miejskiego na przykładzie wielofunkcyjnych zespołów o wiodącej funkcji biurowej
Typ: artykuł
Bednarz, Martyna
Architektura Hundertwassera – sztuka na krawędzi kiczu?
Typ: artykuł
Kulig, Anna; Romaniak, Krystyna
Badania naukowe zabytków platformą współpracy różnorodnych środowisk
Typ: artykuł
Łyziak-Dyga, Paulina
Przywrócenie wystroju zabytkowego wnętrza w gabinecie w wieży na zamku w Łańcucie
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/