Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 2 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 2

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2016
ISSN 0860-097X
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2016
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 10

Charciarek, Marcin
House as a monument or the sublimation of residential architecture
typ: fragment książki
Chmielewski, Wojciech
“My dream house” – a house in a city in children’s imagination
typ: fragment książki
Janowski, Maciej
Opened/closed – the conceptions of the privacy in a super - urban house
typ: fragment książki
Kozłowski, Tomasz
Do houses have to be evermore curved?
typ: fragment książki
Makowska, Beata
House façades in a traditional city – on the example of Krakow Town Houses
typ: fragment książki
Martinelli, Patrizio M.
House, street, city: Ars Rhetorica as a tool for composition
typ: fragment książki
Motak, Maciej
Houses of the Official Neighbourhood in Krakow 1924–1960. Modesty, elegance and solidity at the former edge of the city
typ: fragment książki
Nawrot, Grzegorz
The metaphysical metaphor of the home-edifice vs compilation home. A place in the whole, a whole in fragments
typ: fragment książki
Olenderek, Joanna
Between the avant-garde and tradition in shaping the architecture of social tenement housing during the Lodz interwar period
typ: fragment książki
Zaguła, Artur
The traditional house as an expression of conservative values and the culture of continuation
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/