Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 4 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 4

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2016
ISSN 0860-097X
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2016
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 9

Adamska, Monika Ewa
A house in the frontage. The continuity and transitoriness of Silesian market squares’ development
typ: fragment książki
Agajew, Maria
A house at the turn of 20th and 21st centuries in Baku
typ: fragment książki
Bizio, Krzysztof
The house in the city after the city
typ: fragment książki
Borowczyk, Joanna
Lodz machines for living – standardisation of multifamily social housing of the postwar promised land
typ: fragment książki
Fiuk, Piotr
Old tenement house in the structure of the modern city
typ: fragment książki
Frysztak, Anna
Urban housing under the circumstances
typ: fragment książki
Gała-Walczowska, Monika
In search for perfection – affinities and differences in the architectue of Palladio and Le Corbusier’s villas
typ: fragment książki
Gyurkovich, Magdalena
Archetype of the home in exhibitions
typ: fragment książki
Helenowska-Peschke, Maria
Properties of parametric-algorithmic design of residential houses in the urban context
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/