Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 5 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 5

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2016
ISSN 0860-097X
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2016
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 10

Januszewski, Wojciech
Habitat as a territorial form
typ: fragment książki
Jóźwik, Renata
New housing estates in London – identity of habitation
typ: fragment książki
Kozłowska, Izabela
House in the city at the beginning of the contemporary period. The case of the new town in Szczecin in the half of the 19th c.
typ: fragment książki
Kubec, Jan
Celibate houses
typ: fragment książki
Łodziński, Piotr
Simple houses that build the identity of the town
typ: fragment książki
Magdziak, Monika
The untraditional town house
typ: fragment książki
Malzacher, Maria
A house in the city – in the context of secession aesthetics
typ: fragment książki
Mielnik, Anna
On radical houses
typ: fragment książki
Mikielewicz, Renata
‘Playing dice’ – a void and fill-in. A study of the urban design of a town house
typ: fragment książki
Modrzewski, Bogusz
City as a house? Biophilic implications
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/