betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 7 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 7

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2016
ISSN 0860-097X
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2016
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej /Elementy tej kolekcji: 10

Gajewski, Piotr
A house and a building mass
Typ: fragment książki
Podhalański, Bogusław
D.O.M. The ark is the home
Typ: fragment książki
Barnaś, Janusz
Home within a city – a sign of a location
Typ: fragment książki
Bigaj, Przemysław
The alchemy of the urbanite’s house
Typ: fragment książki
Kapecki, Tomasz
Home lost
Typ: fragment książki
Kozień-Woźniak, Magdalena
House, city, history – a theatre in a former foreman mansion in Kielce
Typ: fragment książki
Nowogońska, Beata
Performance characteristics of residential buildings
Typ: fragment książki
Początko, Marek
Multi-family palace or urban monument?
Typ: fragment książki
Winskowski, Piotr
A house beneath the city
Typ: fragment książki
Żuk, Paweł
What happened in Pruitt-Igoe?
Typ: fragment książki


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/