betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9992)
    Artykuły i Czasopisma (7210)
    Publikacje książkowe (527)
    Materiały konferencyjne (199)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1863)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38331)
Inne bazy bibliograficzne (14006)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1881)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 5. Mechanika z. 4-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6328
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12

Błachut, Jan
Failure criteria used in structural optimization
typ: artykuł
Bochenek, Bogdan; Tajs-Zielińska, Katarzyna
Optymalizacja belek i kolumn metodą automatu komórkowego
typ: artykuł
Foryś, Paweł
Zastosowanie metody roju cząstek w optymalnym projektowaniu elementów konstrukcji
typ: artykuł
Gajewski, Antoni
Niekonserwatywne problemy stateczności płyt pierścieniowych
typ: artykuł
Ganczarski, Artur; Cegielski, Marcin
Zastosowanie efektu ciągłej deaktywacji uszkodzenia w modelowaniu zniszczenia niskocyklowego stopu AL-2024
typ: artykuł
Krużelecki, Jacek; Barski, Marek
Optymalizacja stateczności kolumn z przesuwnym utwierdzeniem
typ: artykuł
Kurzyk, Jan; Piekarski, Zbigniew; Wójcik, Włodzimierz
Okresowa optymalizacja drgań pręta z punktowymi ograniczeniami zmiennych stanu
typ: artykuł
Mikulski, Leszek; Laskowski, Henryk
Optymalizacja wytrzymałościowa kładki dla pieszych jako zadanie optymalnego sterowania
typ: artykuł
Palej, Rafał; Filipowska, Renata
Metoda strzałów w zastosowaniu do zagadnienia brzegowego z nadmiarową liczbą warunków brzegowych
typ: artykuł
Snamina, Jacek
Analiza propagacji sprzężonych w linach o znacznej długości
typ: artykuł
Szuwalski, Krzysztof
Próba optymalizacji tarcz wirujących ze względu na nośność rozdzielczą
typ: artykuł
Winiarska, Teresa
Równania ewolucyjne z operatorem tłumienia
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/