Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2018, Volume 1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2018
ISSN 2544-0853
Kolekcja
Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2018
Przestrzeń Urbanistyka Architektura / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne


Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2018, Volume 1
typ: numer czasopisma
Dudek, Marcin
Strategia dywersyfikacji w polityce przestrzennej Księstwa Luksemburga
typ: artykuł
Gawlak, Agata; Matuszewska, Magda; Szuba, Paulina
Jakość przestrzeni architektonicznej dedykowanej ochronie zdrowia a potrzeby mieszkańców w kontekście założeń idei healthy cities na przykładzie Poznania
typ: artykuł
Paprzyca, Krystyna
Koncepcja rozwoju miasta Oświęcim poprzez ofertę wzrostu walorów kulturowych i użytkowych
typ: artykuł
Truszczyński, Andrzej
Rola miejskiego aquaparku XXI wieku w kontekście społeczno-ekonomicznych potrzeb. Analiza problemu na przykładzie Wodnego Parku Tychy
typ: artykuł
Ząbek, Piotr
Nowe kooperatywne modele mieszkaniowe
typ: artykuł
Charciarek, Marcin
Formy, detale i współczesne znaczenia polskiej architektury betonowej
typ: artykuł
Filipowski, Szymon
Skaning laserowy w inwentaryzacji architektonicznej – stosowane rozwiązania i propozycja udoskonalenia
typ: artykuł
Gawlak, Agata; Springer, Piotr
Sztuka projektowania przestrzeni schyłku życia
typ: artykuł
Wykrota, Aleksandra; Zimnoch, Maria
Vitra. Dobra architektura czy chwyt marketingowy?
typ: artykuł
Szpakowska-Loranc, Ernestyna
L’Espace Piranesien
typ: artykuł
Harea, Olga; Simon, Marianna
Wineries in communication with holy mountains
typ: artykuł
Kárász, Janós
Furtwängler Garden: the sacrum as reference field
typ: artykuł
Wartacz, Agnieszka
Sacrum w „Mieście bez Boga”
typ: artykuł
Pączek, Anna
Odnowa zabytkowych obszarów miejskich jako odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu tożsamości miejsca. Przypadek Hankou (Chiny)
typ: artykuł
Ilmurzyńska, Krystyna
Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego
typ: artykuł
Korbel, Wojciech
System planowania przestrzennego szczebla lokalnego w ocenie gminnych władz samorządowych w Polsce – problemy elementarne
typ: artykuł
Besser, Aleksandra
Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Świdnica – osiedle Zawiszów
typ: artykuł
Fronczak, Monika
Kształtowanie struktur urbanistycznych na terenach zagrożonych smogiem i zanieczyszczeniem powietrza
typ: artykuł
Kaczorowski, Jakub; Misiaszek-Przybyszewski, Jonasz
Odbudowa zlikwidowanych linii kolejowych: Historia, teraźniejszość, perspektywy
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/