betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9793)
    Artykuły i Czasopisma (7104)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37823)
Inne bazy bibliograficzne (9027)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1846)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Chemistry
Czasopismo Techniczne. Chemia

typ: seria

  

ISSN 1897-6298
Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Technical Transactions
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Technical Transactions iss. 4. Chemistry iss. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2016

Technical Transactions iss. 17. Chemistry iss. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2015

Technical Transactions iss. 24. Chemistry iss. 2-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2014

Technical Transactions iss. 18. Chemistry iss. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2014

Technical Transactions iss. 1. Chemistry iss. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Czasopismo Techniczne z. 17. Chemia z. 2-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2012

Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2012

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2011

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2011

Czasopismo Techniczne z. 10. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2010

Czasopismo Techniczne z. 4. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2009

Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 2-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2008

Czasopismo Techniczne z. 13. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2008

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2007


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/