Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10319)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (716)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1892)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39997)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Chemistry
Czasopismo Techniczne. Chemia

typ: seria

  

ISSN 1897-6298
Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Technical Transactions
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Technical Transactions iss. 4. Chemistry iss. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2016

Technical Transactions iss. 17. Chemistry iss. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2015

Technical Transactions iss. 24. Chemistry iss. 2-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2014

Technical Transactions iss. 18. Chemistry iss. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2014

Technical Transactions iss. 1. Chemistry iss. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Czasopismo Techniczne z. 17. Chemia z. 2-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2012

Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2012

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2011

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2011

Czasopismo Techniczne z. 10. Chemia z. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2010

Czasopismo Techniczne z. 4. Chemia z. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2009

Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 2-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2008

Czasopismo Techniczne z. 13. Chemia z. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2008

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2007


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/