Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture : monograph. Vol. 4 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury : monografia. Vol. 4

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2018
ISBN 978-83-65991-09-6
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2018
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 10

Balcer-Zgraja, Małgorzata
Architecture of extra-school education areas, optimisation of design solutions, a rational and intuitive path to architecture
typ: fragment książki
Bernatek-Bączyk, Katarzyna
The way to get to know architecture: from the rational creator to the intuitive recipient?
typ: fragment książki
Borowczyk, Joanna
Reasonably or against rational choice: spaces for people with perception disorders
typ: fragment książki
Fiuk, Piotr
The rationalist and intuitive tendency in shaping the buildings of historical districts (some examples: Elbląg, Głogów, Kołobrzeg, Szczecin)
typ: fragment książki
Frysztak, Anna
The design process – personal reflections
typ: fragment książki
Gawell, Ewelina
The structuralism of contemporary architectural details in generative modelling methods
typ: fragment książki
Janicka-Świerguła, Katarzyna
Creative expression or rational submission to the past? Architectural trends in selected adaptations of historical buildings to contemporary needs
typ: fragment książki
Janik, Anna-Maria
The perfect house rational or intuitive way
typ: fragment książki
Mielnik, Anna
Under the power of reason
typ: fragment książki
Nowak, Anna
Shaping architecture in the context of intuitive and rational thinking
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/