Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture : monograph. Vol. 7 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury : monografia. Vol. 7

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2018
ISBN 978-83-65991-12-6
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2018
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 10

Olenderek, Maciej
From intuitive to rational design from the end of the 20th century and into the 21st – a few observations from an architect’s professional and teaching experiences
typ: fragment książki
Opałka, Piotr
Intuitive tendencies in architecture's creation and perception
typ: fragment książki
Orchowska, Anita
Prefabrication – the expression of rationalism in architecture
typ: fragment książki
Serafin, Aleksander
Rationalist tendencies: minimalist architecture in Vienna
typ: fragment książki
Setkowicz, Piotr
Free hand drawing – a sovereign way to architecture
typ: fragment książki
Sroka-Bizoń, Monika
The intriguing story of a certain structure
typ: fragment książki
Świerzawski, Jakub
"Science-fiction’ architecture rational and intuitive basis for design decisions
typ: fragment książki
Świt-Jankowska, Barbara
Intuition and rationalism in architectural education
typ: fragment książki
Tofil, Jolanta
Rational structure – the intuitive play of forces
typ: fragment książki
Tofiluk, Anna
Building façade – rationalism and intuition in the selection of cladding materials
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/