Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Iss. 1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2019
ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions 2019
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Technical Transactions. Iss. 1
typ: numer czasopisma
Demin, Nicolai M.; Mykhailyk, Olga O.
Preservation methods and revitalisation of river ecosystems in coastal territories
typ: artykuł
Hodor, Katarzyna; Fekete, Albert
The sacred in the landscape of the city
typ: artykuł
Łużyniecka, Ewa
Architecture of medieval breweries in Cistercian abbeys
typ: artykuł
Ozimek, Agnieszka
Landscape dominant element – an attempt to parameterize the concept
typ: artykuł
Stec, Barbara
Sunlight and atmosphere in the Ark of the Lord Church in Krakow
typ: artykuł
Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Głąb, Magdalena
Novel hydrogels modified with xanthan gum – synthesis and characterization
typ: artykuł
Flaga, Andrzej; Kłaput, Renata; Kocoń, Agnieszka
Model tests of global stability of two types of lightning protection masts under wind action
typ: artykuł
Makowska, Agnieszka
Verification of the spline method and its application to curvilinear objects
typ: artykuł
Kacprzak, Grzegorz; Bodus, Seweryn
The modelling of excavation protection in a highly urbanised environment
typ: artykuł
Twaróg, Bernard
The analysis of the reactive work of the Alden turbine
typ: artykuł
Danielewski, Hubert
Laser welding of pipe stubs made from Super 304 steel. Numerical simulation and weld properties
typ: artykuł
Kosecka-Żurek, Sylwia
Application of IT tools in optimization of logistics problems
typ: artykuł
Kufel, Anna; Kuciel, Stanisław
Composites based on polypropylene modified with natural fillers to increase stiffness
typ: artykuł
Noga, Marcin; Juda, Zdzisław
The application of NiMH batteries in a light-duty electric vehicle
typ: artykuł
Radek, Norbert; Kurp, Piotr; Pietraszek, Jacek
Laser forming of steel tubes
typ: artykuł
Stojek, Małgorzata
Engineering safety- and security-related quality requirements
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/