Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Iss. 2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2019
ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions 2019
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12


Technical Transactions. Iss. 2
typ: numer czasopisma
Czałczyńska-Podolska, Magdalena; Rzeszotarska-Pałka, Magdalena
Guidelines for revitalization of rural areas based on landscape studies
typ: artykuł
Dudek-Klimiuk, Joanna
The former urban school gardens
typ: artykuł
Królikowski, Jeremi; Rybak-Niedziółka, Kinga; Skibińska, Maja; Wlazło-Malinowska, Karolina
Identification of the genius loci category in the process of recognition of the city landscape
typ: artykuł
Lasiewicz-Sych, Angelika
Urban waterfronts’ wilderness as a space of engagement
typ: artykuł
Pilarczyk, Aleksandra
Methods of commemorating liquidated cemeteries and former cemetery areas as an expression of remembrance, relief, and respect for a sacred place
typ: artykuł
Wodzińska-Cader, Dorota
The influence of horizontal land cover structure changes over the valley Odra river landscape in the Wrocław area
typ: artykuł
Bakalarz, Michał; Kossakowski, Paweł
The flexural capacity of laminated veneer lumber beams strengthened with AFRP and GFRP sheets
typ: artykuł
Boroń, Paweł; Dulińska, Joanna
Assessing the dynamic response of a steel pipeline to a strong vertical mining tremor using the multiple support response spectrum method
typ: artykuł
Rutczyńska-Wdowiak, Katarzyna
The generating new individuals of the population in the parametric identification of the induction motor problem with the use of the genetic algorithm
typ: artykuł
Smatkov, Sergei; Kuchuk, Nina; Sieja, Marek
The method of centralised distribution of electronic educational resources in academic e-learning
typ: artykuł
Anielska, Dorota
Finite element analysis of reinforced concrete elements subjected to torsion
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/