Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych, Kraków 26.03.2019 r.

typ: zbiór materiałów konferencyjnych

  

Data wydania 0000
Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 10

Dzięglewski, Mariusz; Guzik, Aldona
Dziedzictwo kulturowe - definicje oraz praktyki korzystania z zasobów kultury
typ: prezentacja
Parkoła, Tomasz
Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w otwartym dostępie do zasobów nauki i kultury
typ: prezentacja
Holoubková, Monika; Hrzinová, Jana; Kočišová, Pavlína
Digitisation and digital preservation at National Library of the Czech Republic
typ: prezentacja
Samotyj, Renata; Ilnyćka, Tetiana
Wybrane kolekcje cyfrowe Ukrainy
typ: prezentacja
Sanetra-Szeliga, Joanna
Potencjał dziedzictwa
typ: prezentacja
Górski, Marek M.; Buzdygan, Dorota; Kraus, Anna; Górska, Agnieszka; Matoga, Urszula; Gałek, Helena; Turek, Wojciech; Lipińska, Dorota
Książki wychodzą z półek, aby trafić do Ciebie, gdziekolwiek jesteś
typ: prezentacja
Biniaś-Szkopek, Magdalena; Losik-Sidorska, Aleksandra
Digitalizacja zbiorów w świecie bibliotek naukowych – stary czy nowy temat? Kilka słów o powstającej Platformie cyfrowej dla zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN
typ: prezentacja
Zawada, Karolina; Krużyńska, Edyta
Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju
typ: prezentacja
Kopczacka, Aneta
Muzeum Fotografii w Krakowie – studium przypadku
typ: prezentacja
Antoniak, Andrzej
Realizacja przez Bibliotekę Uniwersytecką w Kielcach zadania "Opracowanie i digitalizacja zbiorów XIX wiecznych"
typ: prezentacja


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/