Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions
Czasopismo Techniczne

typ: czasopismo

  

ISSN 0011-4561
Wydawca Wydawnictwo PK
Prawo dostępu Zasób dostępny dla wszystkich
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Artykuły i CzasopismaElementy tej kolekcji: 13


Technical Transactions 2019
typ: seria
ISSN: 0011-4561
Wydawca: Wydawnictwo PK
Data wydania: 2019

Technical Transactions 2018
typ: seria
ISSN: 0011-4561
Wydawca: Wydawnictwo PK
Data wydania: 2018

Technical Transactions 2017
typ: seria
ISSN: 0011-4561
Wydawca: Wydawnictwo PK
Data wydania: 2017

Technical Transactions. Architecture / Czasopismo Techniczne. Architektura
typ: seria
ISSN: 1897-6271
Wydawca: Wydawnictwo PK

Technical Transactions. Automatic Control / Czasopismo Techniczne. Automatyka
typ: seria
ISSN: 2300-1526
Wydawca: Wydawnictwo PK

Technical Transactions. Civil Engineering / Czasopismo Techniczne. Budownictwo
typ: seria
ISSN: 1897-628X
Wydawca: Wydawnictwo PK

Technical Transactions. Chemistry / Czasopismo Techniczne. Chemia
typ: seria
ISSN: 1897-6298
Wydawca: Wydawnictwo PK

Technical Transactions. Electrical Engineering / Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
typ: seria
ISSN: 1897-6301
Wydawca: Wydawnictwo PK

Technical Transactions. Computer Science and Information Systems / Czasopismo Techniczne. Informatyka
typ: seria
ISSN: 1897-631X
Wydawca: Wydawnictwo PK

Technical Transactions. Mechanics / Czasopismo Techniczne. Mechanika
typ: seria
ISSN: 1897-6328
Wydawca: Wydawnictwo PK

Technical Transactions. Fundamental Sciences / Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
typ: seria
ISSN: 2081-2671
Wydawca: Wydawnictwo PK

Technical Transactions. Environment Engineering / Czasopismo Techniczne. Środowisko
typ: seria
ISSN: 1897-6336
Wydawca: Wydawnictwo PK

Czasopismo Techniczne. Numery archiwalne
typ: seria
Wydawca: Towarzystwo Politechniczne we Lwowie
; Krakowskie Towarzystwo Techniczne


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/