betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37340)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 4. Budownictwo z. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16

Bajno, Dariusz; Małasiewicz, Andrzej
Rodzaje i skutki zewnętrznych oddziaływań na posadzki
Typ: artykuł
Bochen, Jerzy
Badania właściwości dyfuzyjnych tynków pocienionych poddanych starzeniu w warunkach symulowanych
Typ: artykuł
Dylla, Andrzej; Osak, Wojciech
Rozwiązania konstrukcyjne i zalecenia wykonawcze dla ścian szczelinowych
Typ: artykuł
Dylla, Andrzej; Pawłowski, Krzysztof
Wady w procedurze obliczania współczynnika przenikania ciepła
Typ: artykuł
Gadomski, Jan; Gadomska, Maria
Monitoring obiektów po wykonaniu prac zabezpieczających przed katastrofą
Typ: artykuł
Sadowski, Tomasz; Golewski, Grzegorz
Analiza kruchych uszkodzeń w kompozytach betonowych
Typ: artykuł
Goszczyński, Stefan; Raczkiewicz, Wioletta
Metodyka badań osiowego ściskania próbek fibrobetonowych w procesie obciążeń zmiennych
Typ: artykuł
Schabowicz, Krzysztof; Hoła, Jerzy; Matkowski, Zygmunt
Tomografia impedancyjna w badaniach zawilgoconych murów ceglanych
Typ: artykuł
Hołownia, Paula
Wpływ przestrzennych mostków termicznych na podstawowe parametry fizykalne jednowarstwowych zewnętrznych przegród budowlanych
Typ: artykuł
Lachiewicz-Złotowska, Agata
Wgniecenia nad podporami podczas badań belek z drewna klejonego pod wpływem obciążeń wielokrotnie powtarzalnych
Typ: artykuł
Lachiewicz-Złotowska, Agata; Orłowicz, Roman
Zachowanie się stref przypodporowych dźwigarów łukowych i belkowych z drewna klejonego
Typ: artykuł
Ligęza, Wiesław
O problemach technicznej oceny jakości wykonania ociepleń metodą bezspoinową
Typ: artykuł
Pogorzelski, Jerzy A.; Firkowicz-Pogorzelska, Katarzyna
Opór cieplny szczelin powietrznych z powłoką niskoemisyjną
Typ: artykuł
Sarosiek, Wiesław; Sadowska, Beata
Wpływ eksploatacji mieszkań na mikroklimat i zużycie ciepła
Typ: artykuł
Stachowicz, Antoni; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Niskoenergetyczne budynki - analiza zużycia energii w całym cyklu istnienia budynku
Typ: artykuł
Bochen, Jerzy; Szymanowska-Gwiżdż, Agnieszka
Wyniki badań stanu technicznego baraków murowanych na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/