Jan Talaga

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej [M-5]Publikacje autora (65)Profil w bazie Scopus
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Celarek-Kobyłczyk, Aneta
Badania hydrodynamiki mieszania cieczy w zbiorniku z niecentrycznie usytuowanym mieszadłem turbinowym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/