mgr Dorota Barbara Lipińska

Pracownik BPK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Biblioteka [B]Strona Osobista

Publikacje autora (21)

Doktoraty promowane na PK


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/