dr inż.arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego [A-5]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaProfil w CRIS PK


Publikacje autora (61)

Publikacje współtworzone (1)Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Ciepiela, Agnieszka
Współczesne zmiany głównych przestrzeni publicznych w miastach małych województwa świętokrzyskiego w aspekcie rewitalizacji : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/