dr inż. Piotr Paweł Cisek

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Katedra Energetyki [Ś-2]

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetykaProfil w CRIS PK


Publikacje autora (44)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Majdak, Marek
Cieplno-przepływowa i wytrzymałościowa analiza pracy ekranów komór paleniskowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/