Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju

III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech
Kraków, 26-27 czerwca 2017

 

 Zaproszenie
 Rada programowa
 Organizatorzy

 

 Program
 Prelegenci

 Dla uczestników

 Galeria zdjęć

 

 Rejestracja
 Logowanie
 Lista uczestników

 

 Sponsorzy
 Patronat medialny

 

 Kraków
 Poprzednie konferencje
 Kontakt

 

 

Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

serdecznie zapraszają na III Konferencję Naukową Konsorcjum BazTech
 

pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dra hab. inż. Jana Kaziora oraz JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego prof. dra hab. inż. Tomasza Topolińskiego

 

Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju,

 

która odbędzie się w Krakowie, 26-27 czerwca 2017 r.

 

Celem konferencji jest przegląd aktualnych zagadnień związanych z tworzeniem i udostępnianiem krajowych dziedzinowych baz danych – bibliograficznych, abstraktowych lub pełnotekstowych. Naszą intencją jest omówienie problemów dotyczących rozwiązań organizacyjnych, metodologicznych i technologicznych, w szerokim kontekście, który pozwoli na wypracowanie kierunków dalszego rozwoju baz danych (jak również czasopism naukowych) i bardziej efektywne funkcjonowanie w różnych kanałach komunikacji społecznej.  
 
Konferencja ma również na celu upowszechnienie wśród wydawców i redakcji polskich czasopism naukowych wiedzy o bazach bibliograficznych oraz zagadnień z nimi związanych.
 
Tematyka konferencji będzie uaktualnieniem i poszerzeniem zagadnień podjętych na poprzednich konferencjach Konsorcjum BazTech:

Zakres omawianych problemów będzie obejmował w szczególności:

  • tworzenie dziedzinowych baz danych rejestrujących artykuły z czasopism,
  • znaczenie baz bibliograficznych dla upowszechniania nauki,
  • wsparcie procesu oceny czasopism naukowych przez bazy bibliograficzne,
  • rola i miejsce baz danych w rozwoju otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych,
  • programy do edycji, udostępniania i agregowania baz,
  • analizy bibliometryczne i webometryczne,
  • zasoby bibliograficznych baz danych a inne serwisy, np. repozytoria (w tym też repozytoria surowych danych), wyszukiwarki naukowe, bazy cytowań, platformy czasopism,
  • współpraca z wydawcami i redakcjami czasopism,
  • najlepsze praktyki i standardy wydawnicze,
  • sposoby skutecznego rozpowszechniania informacji o bazach, głównie w środowisku naukowców, studentów oraz wydawców i redakcji czasopism.

Tematy referatów i komunikatów są ustalane indywidualnie z twórcami baz danych i specjalistami w tej dziedzinie. Wszystkie teksty i prezentacje zostaną opublikowane online i udostępnione w serii „Materiały Konferencyjne EBIB”  oraz repozytorium E-LIS.


©2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego