Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju

III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech
Kraków, 26-27 czerwca 2017

 

 Zaproszenie
 Rada programowa
 Organizatorzy

 

 Program
 Prelegenci

 Dla uczestników

 Galeria zdjęć

 

 Rejestracja
 Logowanie
 Lista uczestników

 

 Sponsorzy
 Patronat medialny

 

 Kraków
 Poprzednie konferencje
 Kontakt

 

 

Rada programowa

 

 

prof. dr hab. Jadwiga Sadowska - Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

prof. dr hab. Wiesław Babik - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

prof. dr hab. Marek Niezgódka - Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 

dr hab. Małgorzata Kowalska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

 

dr hab. Władysław Marek Kolasa - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji

 

dr Aneta Drabek - Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka CINiBA w Katowicach

 

mgr Dorota Buzdygan - Biblioteka Politechniki Krakowskiej

 

mgr Lidia Derfert-Wolf - Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

 

mgr Marek Górski - Biblioteka Politechniki Krakowskiej


©2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego