Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju

III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech
Kraków, 26-27 czerwca 2017

 

 Zaproszenie
 Rada programowa
 Organizatorzy

 

 Program
 Prelegenci

 Dla uczestników

 Galeria zdjęć

 

 Rejestracja
 Logowanie
 Lista uczestników

 

 Sponsorzy
 Patronat medialny

 

 Kraków
 Poprzednie konferencje
 Kontakt

 

 

Program konferencji


26 czerwca 2017 (poniedziałek)


 08:30 - 09:30 Rejestracja uczestników i kawa
 09:30 - 09:45
Oficjalne otwarcie konferencji

 

Sesja I - Bibliograficzne bazy danych - wprowadzenie

Moderator: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

 09:45 - 10:05

Jan Kozłowski

Bibliografia – gatunek z przyszłością czy gatunek zagrożony?
 10:05 - 10:25

Jadwiga Sadowska

Bibliografia dziedzinowa dzisiaj – jej rola i perspektywy
 10:25 - 10:45

Henryk Hollender

Bibliografia dla nauki a nauka na krawędzi. Co robimy?
 10:45 - 11:00 Wystąpienie sponsora - AKME Archive
 11:00 - 11:15 Dyskusja
 11:15 - 11:45 Kawa

 

Sesja II - Krajowe bibliograficzne bazy danych - przegląd

Moderator: dr hab. Małgorzata Kowalska

 

Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk, Krzysztof Gmerek

Przyrodnicze i rolnicze zasoby nauki udostępniane cyfrowo w bazie AGRO
  

Klaudia Grabowska

BazHum w działaniu badania użytkowników bazy czasopism
 

Urszula Cieraszewska

BazEkon – bogactwo wiedzy i możliwości
 

Katarzyna Bikowska

Marketing społecznościowy czy społeczności promocja bibliograficznej bazy danych BazTech
 11:45 - 13:05

Inga B. Kuźma, Małgorzata Wilbik, Anna Deredas, Alicja Piotrowska

Bibliografia Etnografii Polskiej (BEP) jako narzędzie pomocne w informacji naukowej i dydaktyce
 

Dorota Wierzbicka-Próchniak, Danuta Szewczyk-Kłos

Baza PEDAGOG – czy dziedzinowe bazy danych nadal są potrzebne użytkownikom informacji naukowej
 

Dorota Ubysz, Jacek Głębocki

Polska Bibliografia Lekarska – perspektywy rozwoju
 

Karolina Jaworska, Beata Koper, Tomasz Umerle, Piotr Wciślik

Polska Bibliografia Literacka nowe wyzwania
 13:05 - 13:20

Wystąpienie sponsora - EBSCO

 13:20 - 13:35

Wystąpienie sponsora - EMERALD prezentacja

 13:40 - 14:40

Obiad

 

Sesja III - Bibliograficzne bazy danych - perspektywy

Moderator: prof. dr hab. Wiesław Babik

14:40 - 15:00

Emanuel Kulczycki

Rola baz danych w ocenie czasopism naukowych w Polsce aktualne cele i wyzwania polityki naukowej

15:00 - 15:20

Marek Niezgódka

Perspektywy rozwoju modeli otwartej nauki w Polsce
15:20 - 15:35 Wystąpienie sponsora - Clarivate Analytics
15:35 - 16:00 Kawa
16:00 - 17:30 Panel dyskusyjny: "Gramy do jednej bramki?"

Przedstawiciele różnych grup interesariuszy bibliograficznych baz danych wymienią poglądy na temat wspólnych celów i dalszego rozwoju baz oraz innych systemów informacji naukowej, opartego na wzajemnej komunikacji i współpracy. Do debaty zaproszono ekspertów z MNiSW, OPI PIB, Biblioteki Narodowej, ICM UW, Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych oraz reprezentantów środowiska nauki, bibliotek i redakcji czasopism.

19:30 - 22:30 Kolacja w restauracji Szara Kazimierz

 

27 czerwca 2017 (wtorek)


08:30 - 09:00 Kawa

 

Sesja IV - Rola baz w komunikacji naukowej

Moderator: mgr inż. Marzena Marcinek

09:00 - 09:20   

Aneta Drabek

Czasopisma Open Access w polskich bazach danych
09:20 - 09:40

Edyta Strzelczyk

Otwarte dane badawcze – kolejny krok do otwierania nauki
09:40 - 10:00

Małgorzata Rychlik

Upowszechnianie dorobku naukowego w repozytoriach i bazach danych – działania komplementarne czy konkurencyjne?
10:00 - 10:20

Marzena Błaszczyńska, Michał Kozak, Cezary Mazurek, Marcin Szymczak, Marcin Werla

System SINUS – otwarte narzędzie do budowy bibliograficznych baz danych
10:20 - 10:35

Wystąpienie sponsora - Aleph Polska

10:35 - 10:50

Wystąpienie sponsora - Proquest

10:50 - 11:00 Dyskusja
11:00 - 11:30

Kawa

 

Sesja V - Czasopisma naukowe w Polsce - praktyki i standardy wydawnicze

Moderator: dr Aneta Drabek

11:30 - 11:45 Wystąpienie sponsora - H+H Software
11:45 - 11:55 Wystąpienie sponsora - Cambridge University Press

11:55 - 12:15

Małgorzata Kowalska

Platformy czasopism naukowych a bibliograficzne bazy danych : obszary przenikania, narzędzia, usługi
12:15 - 12:35  

Danuta Szyszka

Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego "Mining Science" 
12:35 - 12:55

Ewa Rozkosz

Wykorzystanie diagramów COPE w zasadach etyki publikacyjnej czasopisma naukowego

12:55 - 13:15

Natalia Pamuła-Cieślak

Polskie czasopisma otwarte w Directory of Open Access Journal – aplikowanie, indeksowanie i dobre praktyki
13:15 - 13:40 

Dyskusja i zakończenie konferencji

13:40 - 14:40 Obiad
 

 

 

 


©2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego