Aktualności

 

ORCID  - zapraszamy autorów, którzy założyli swój profil w ORCID do zgłaszania tego faktu na adres bibiografia@biblos.pk.edu.pl lub przy pomocy ikony pytajnika z opisu dowolnej publikacji. Po otrzymaniu informacji BPK dodaje identyfikator ORCID do profilu autora.

 

Link do PBN w profilu autora - w BPP w profilu autora dodano link do profilu w PBN. Przypominamy, że zasoby baz BPP PK i PBN różnią się. W PBN są tylko wybrane publikacje naukowe. Zgodnie z wymogami ustawy. W myśl obowiązujących przepisów, baza PBN jest zasilana rekordami z BPP PK dwa razy w roku.

 

16.02.2017

Prace w bazie BPP PK

W związku z wprowadzaniem do bazy BPP w b. krótkim czasie dużej liczby danych wymaganych do ankiety jednostki, prowadzone są różne prace, które mogą powodować przejściowe zakłócenia w wyświetlaniu i generowaniu wykazów publikacji. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 

4.11.2016

Indeksowanie publikacji w WoS i Scopus

Przypominamy Autorom o konieczności okresowego sprawdzania indeksowania publikacji w bazach WoS i Scopus, ponieważ indeksowanie publikacji w tych bazach często następuje już po zarejestrowaniu publikacji w BPP. W wypadku zauważenia przez autora, że jego publikacja została zaindeksowana w bazach WoS lub Scopus, trzeba zgłosić w OIN BPK konieczność aktualizacji jej opisu. Należy to zrobić bezpośrednio z BPP poprzez wybranie ikony „?” (znajdującej się przy opisie publikacji wymagającej aktualizacji) i wpisanie informacji o treści: ”jest w WoS” lub „jest w Scopusie”.


3.11.2016

Dane do Ankiety okresowej oceny nauczyciela akademickiego PK

Uprzejmie informujemy, że generowany z bazy BPP raport dot. publikacji z afiliacją PK do Ankiety okresowej oceny nauczyciela akademickiego PK został czasowo zamknięty. Raport zostanie ponownie otwarty przed kolejną oceną okresową pracowników PK. Pracownicy mogą na bieżąco sprawdzać swoje publikacje bezpośrednio w bazie BPP, korzystając z opcji wyszukiwania dostępnych po wybraniu ikony lupy widocznej z poziomu rekordu pracownika.

 

10.06.2015

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z uzupełnianiem opisów z lat 2013-2015 o dane wymagane w bazie PBN-S.  

 

 
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/