Licencje w RPK

 

Autorzy mogą zdeponować swoją pracę w RPK po uprzednim podpisaniu licencji autorskiej precyzującej warunki udostępniania dokumentu online.

 

Proponujemy korzystanie z licencji otwartych Creative Commons, które pozwalają zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi.

Każdy autor poproszony jest w trakcie deponowania o wybór jednej z poniżej przedstawionych licencji:

- Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa tekst licencji

- Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa tekst licencji

- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa tekst licencji

- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa tekst licencji

- Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa tekst licencji

- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa tekst licencji

 

- Uznanie autorstwa 3.0 Polska tekst licencji

- Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 tekst licencji

- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska tekst licencji

- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska tekst licencji

- Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska tekst licencji

- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska tekst licencji

 

Autorzy, którzy nie wybiorą żadnej licencji otwartej, podpisują licencję niewyłączną na korzystanie z utworu. Umowę licencyjną należy wypełnić w dwóch ezgzemplarzach, podpisać i dostarczyć do Biblioteki PK.

 

Aby zdeponować pracę, która została wcześniej opubllikowana niezbędna jest zgoda wydawcy. Jeśli autor zawarł umowę z wydawcą lub inną instytucją na ten sam utwór oraz to samo pole eksploatacji (Internet), powinien sprawdzić dokładnie warunki umowy lub zapytać o zgodę wydawcę. Serwis Sherpa (Romeo) prowadzi katalog umów pomiędzy wydawcami a autorami publikacji. Korzystanie z tego serwisu umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w  sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach.

 

Przed udostępnieniem utworu w Repozytorium PK redaktorzy sprawdzają, czy zostały spełnione warunki formalne (zgoda autora).
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/