Bibliografia Publikacji Pracowników PK

 

Ogólne informacje

Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej (BPP) zawiera opisy bibliograficzne materiałów opublikowanych przez pracowników PK w źródłach naukowych, popularno-naukowych i innych. Ponadto  BPP rejestruje rozprawy doktorskie pracowników PK. Rejestracji podlegają publikacje na różnych nośnikach i w różnych formatach. Baza liczy ponad 32 tys. rekordów opisów bibliograficznych i jest na bieżąco aktualizowana oraz selektywnie uzupełniana o opisy wcześniejszych publikacji.

 

Biblioteka PK (BPK) tworzy Bibliografię nieprzerwanie od 1964 r.

 

Podstawa prawna opracowania bibliografii 

Zarządzenie nr 16 Rektora PK z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji publikacji pracowników PK

 

Merytoryczne opracowanie bibliografii:

Marzena Marcinek, Ewa Lang, Aneta Kowalska, Dorota Lipińska, Marta Stąporek

 

Projekt bazy i realizacja informatyczna:

Wojciech Turek

 

Korekta bazy:

Sabina Bienia, Beata Błaszczyk, Anna Donnersberg, Helena Gronostalska, Aneta Kowalska, Dorota Lewczuk, Marzena Marcinek, Piotr Pitala, Joanna Radzicka, Anna Sławęcka-Sztokman, Edyta Sołtys, Marta Stąporek, Katarzyna Zawisza

 

Dostęp do BPP:

- za lata 1964-1990 – w formie drukowanej w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) BPK oraz w formie elektronicznej w Repozytorium PK

 - od 1991 r. – w formie bazy danych ogólnie dostępnej ze strony domowej BPK

 

1.09.2013 r. BPP została przeniesiona na platformę Zintegrowanego Systemu Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych (SUW) i zintegrowana z Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK).

 

1 stycznia 2014 r. wprowadzono nowe zasady funkcjonowania BPP:

 - autorzy samodzielnie rejestrują publikacje i kierują je do korekty w BPK; 
 - korekta w BPK odbywa się na podstawie publikacji dostarczanych przez autorów (wypożyczenie na okres korekty);

 - bezpośrednio po korekcie opisów, biblioteka upublicznia je w BPP.  

 

Kontakt

 - bibliografia@pk.edu.pl

 - w sprawach merytorycznych: Marzena Marcinek marzena.marcinek@pk.edu.pl, tel. 12-628-29-67 lub 12-628-29-51

 - w sprawach technicznych: Dorota Lipińska dorota.lipinska@pk.edu.pl, tel. 12-628-29-69

 

 

 
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/