Bibliografia Publikacji Pracowników PK

 

Ogólne informacje o bazie

Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej (BPP PK) zawiera opisy bibliograficzne materiałów opublikowanych przez pracowników PK w źródłach naukowych, popularno-naukowych i innych. Ponadto  BPP PK rejestruje rozprawy doktorskie pracowników PK oraz publikacje doktorantów PK. Rejestracji podlegają publikacje na różnych nośnikach i w różnych formatach.Rejestrowane są:

  • wydawnictwa samoistne − monografie, podręczniki, skrypty, inne książki;

  • wydawnictwa niesamoistne − artykuły, rozdziały w książkach, poublikowane recenzje, referaty/komunikaty konferencyjne i ich abstrakty, hasła encyklopedyczne, itp.;

  • inne e-publikacje;

  • rozprawy doktorskie.

Opis bibliograficzny zawiera dodatkowe informacje, które ułatwiają dostęp do publikacji i/lub jej indeksowanie i wyszukiwanie przez wyszukiwarki (np. słowa kluczowe, abstrakt, link do wersji elektronicznej, link do katalogu itd.) oraz dane, które są wykorzystywane w ewaluacji jednostek, ocenie okresowej pracowników, przy ubieganiu się autorów o granty, nagrody i w różnego rodzaju zestawieniach.

 

Opisy bibliograficzne są uzupełniane o następujące wskaźniki naukometryczne:

  • punktacja czasopism na podstawie wykazów czasopism ogłaszanych przez stosowne ministerstwo – od 2013 r., selektywnie uzupełniana wstecz;

  • punktacja monografii, rozdziałów i redakcji monografii naukowych na podstawie wykazów wydawnictw ogłaszanych przez MEiN – od 2017 r.;

  • punktacja materiałów konferencyjnych wg CORE – od 2017 r.;  Impact Factor – od 2013 r.

 

Biblioteka PK (BPK) tworzy bibliografię publikacji pracowników i doktorantów PK nieprzerwanie od 1964 r. Baza bibliograficzna jest aktualizowana na bieżąco.

 

Autorzy samodzielnie rejestrują publikacje w BPP PK i przekazują je do weryfikacji w BPK. Weryfikacja opisów odbywa się z autopsji tj. na podstawie oryginalnych publikacji lub ich skanów.

 

Bezpośrednio po weryfikacji i uzupełnieniu opisów, biblioteka upublicznia je w BPP PK. Baza umożliwia generowanie dorobku autora według różnych kryteriów (rodzajów prac, typu dorobku, roku opublikowania, wskaźników bibliometrycznych). Wyniki prezentowane są w postaci danych statystycznych i bibliograficznych do pobrania w postaci pliku lub do wydrukowania. Kierując zapotrzebowanie do Oddziału Informatyzacji można uzyskać dodatkowe raporty dotyczące oceny dorobku publikacyjnego jednostek i autorów.

 

Dostęp do zasobów BPP PK:

  • za lata 1964-1990 – w formie elektronicznej w Repozytorium PK oraz w formie drukowanej w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) BPK;

  • od 1991 r. – w formie bazy danych ogólnie dostępnej ze strony domowej BPK (baza selektywnie uzupełniana o opisy starszych publikacji autorów z PK, w tym również publikacji nieafiliowanych do PK).

 Kontakt
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/