Repozytorium Politechniki Krakowskiej 

 

Jest instytucjonalnym cyfrowym archiwum zasobów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością Politechniki Krakowskiej. Gromadzi materiały, których autorami są pracownicy i studenci PK lub, których wydawcą jest PK oraz cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej: artykuły  z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty naukowe, sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, materiały i prezentacje konferencyjne, materiały do zajęć dydaktycznych oraz materiały dotyczące jednostek PK.

 

Zamieszczanie publikacji w Repozytorium PK odbywa się przy uwzględnieniu i zachowaniu praw autorskich. Autorzy prac udostępniają publikacje na mocy licencji otwartych (Creative Commons) lub udzielają nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów w formie pisemnej. Zdeponowane zasoby stają się częścią otwartego systemu komunikacji naukowej z zakresu nauk technicznych, wpisującego się w inicjatywę Open Access.
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/