Najczęściej zadawane pytania

 

Co oferuje RPK?

 

Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK) udostępnia w sieci Web zasoby cyfrowe różnego typu, w tym naukowe i dydaktyczne, powiązane z działalnością Politechniki Krakowskiej. RPK działa na zasadzie autoarchiwizacji umożliwiając pracownikom i studentom Uczelni samodzielne zamieszczanie prac, do których posiadają prawa autorskie. 

 

Kto może korzystać z RPK?

 

Z Repozytorium PK może korzystać każdy. Z założenia dostęp do dokumentów otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych. Istnieje jednak kilka ograniczeń, część zasobów dostępna jest tylko dla osób zalogowanych, część z terenu Politechniki Krakowskiej bądź Biblioteki PK, pozostałe zasoby są ogólnodostępne.

 

Co zrobić, żeby zacząć korzystać z RPK?

 

Aby skorzystać z zasobów RPK wystarczy wejść na stronę http://suw.biblos.pk.edu.pl/. Opisy załączonych zasobów oraz niektóre zasoby są ogólnodostępne.

Część zasobów jest dostępna tylko po zalogowaniu lub z terenu Politechniki Krakowskiej lub Biblioteki PK. Dostępność zasobu można sprawdzić w polu: "Prawa dostępu".

Czy RPK dostarcza informacji o książce, czy udostępnia jeszcze streszczenie, a może nawet pełny tekst?

 

Repozytorium PK nie jest katalogiem komputerowym BPK, lecz "wirtualnym magazynem zasobów cyfrowych związanych z PK". Repozytorium udostępnia w sieci Web zarówno opisy zasobów (metadane) jak i zasoby (pliki różnego formatu). W zależności od decyzji autora zasobem może być: abstrakt, spis treści, część publikacji, pełny tekst lub plik audio/wideo. Wyszukanie zasobu w repozytorium nie jest równoznaczne z posiadaniem tego zasobu przez Bibliotekę w wersji drukowanej.

 

Kto może deponować prace w RPK?

 

Możliwość deponowania prac w RPK mają studenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Krakowskiej.

 

Czy osoba, która nie jest autorem może zamieścić publikację w repozytorium?

 

Tak, pod warunkiem, że dysponuje zgodą autora na umieszczenie publikacji w repozytorium oraz odpowiednią licencją. Osoba deponująca bierze na  siebie pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do zamieszczonego dokumentu. Każdemu, kto bez zgody autora rozpowszechnia cudzy utwór grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/